Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 4)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูล รายละเอียด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

ถึง พี่บัณฑิต ทุกท่าน ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ https://ces.wu.ac.th/wugraduate/

Read More »

กิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆ ปี 1 ที่ที่ลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ GEN60-112 English in Daily Life

มาแล้วจ้า กิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆ ปี 1 ที่ที่ลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ GEN60-112 English in Daily Life วันนี้ทาง Plus Center มีกิจกรรมพี่ชวนน้องติว สอนเทคนิคและทริคดีๆ ในการทำข้อสอบก่อนสอบปลายภาค ชื่อกิจกรรมว่า “ติวฟรีพิชิต A ไฟนอล”  ซึ่งสอนโดยพี่ติวเตอร์ดีกรีนักศึกษาทุนเรียนดี ชั้นปีที่ 4 จากหลักสูตรภาษาอังกฤษ

Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ “WALAILAK AWARD” ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่กองทุนศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ "WALAILAK AWARD" จัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณงามความดี ให้เป็นคุณค่าที่นิยมชื่นชมกว้างขวางในหมู่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยสรรหานักศึกษาที่มีความเหมาะสมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปรการศึกษา นั้น

Read More »

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมชมกิจกรรม Friday Concert

ขอเชิญชวนนักศึกษา มามันส์กันหลังสอบ ร่วมชมการแสดงและดนตรีในกิจกรรม Friday Concert ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.00 น. ณ WU Square (ลานกิจกรรมอาคารไทยบุรี)

Read More »

รับสมัครทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน จำนวน 3 ทุนๆ ละ 40,000 บาท

รับสมัครทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน จำนวน 3 ทุนๆ ละ 40,000 บาท คุณสมบัติ 1. กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นิเทศศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAx) 3.00 ขึ้นไป 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4. มีความประพฤติดี นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าว  ให้ดาวน์โหลดใบสมัครตามไฟล์แนบ แล้วยื่นใบสมัครโดยตรงที่พี่ปู (พี่ปิยวรรณ) งานบริการสวัสดิการ ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ภายในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นี้  **กำหนดการเข้ารับการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง** ส่งความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560  

Read More »

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต่อเนื่องจนจบการศึกษา

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทุนละ 30,000 บาทต่อเนื่องจนจบการศึกษา

Read More »

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน”

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ"รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน" ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ จ.นครนายก

Read More »

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม Pride of Walailak “รักวลัยลักษณ์ รักษ์พลังงาน”

มหาวิทยาลัยต้องสูญเสียงบประมาณค่าใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก แทนที่จะสามารถนำงบประมาณไปพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ จึงมีการประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 

Read More »

ประกาศรายวิชาที่ให้นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นช่วยเป็นพี่ติวเตอร์

เนื่องจากโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนของนักศึกษาหอพักที่มีเกรดต่ำกว่า 2.00 ได้จัดให้มีกิจกรรมติวทบทวนรายวิชาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการเรียน โดยมีนักศึกษาทุนเรียนดี/นักศึกษาอาสาสมัครเป็นพี่ติวเตอร์ ขณะนี้มีการประกาศรายวิชาที่นักศึกษาได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร สามารถช่วยติวได้ ดังรายวิชาต่อไปนี้ BIO-103, BIO-211, BIO-212 PHY-106 FNC-201 CHM-104, CHM-111 โดยนักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและลงชื่อเป็นพี่ติวเตอร์ในรายวิชาต่างๆได้ที่ พี่แป้ง ส่วนกิจการนักศึกษา (Plus Center) โทรภายใน 3162 หรือเบอร์มือถือ 099-4042439 ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนในการช่วยติวรายวิชา

Read More »