Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 4)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

ขอให้นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 รายชื่อตามแนบ ประกาศ รายชื่อรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙รายงานตัวเพื่อรับรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี  แต่งกายชุดพิธีการ

Read More »

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษา 1/25660 ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่งานทุนด่วน

ประกาศด่วน  นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560  รายชื่อ นศ.ผลการเรียนดีเด่น ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา ภายในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับมอบทุนการศึกษา ในพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2560 และเขียนใบสำคัญรับเงิน (ให้นำสำเนาสมุดบัญชีมาด้วย เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษา) สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมในพิธีไหว้ครูได้ ให้มาติดต่อ ภายใน วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2560 งานทุนการศึกษา  ส่วนกิจการนักศึกษา

Read More »

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รับใบสมัคร เลือกหน่วยงาน ส่งใบสมัคร และลงข้อมูลการสมัคร  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 -วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560    (รับสมัครตำแหน่งงานละไม่เกิน 10 คนเท่านั้น  โดยจะเรียงลำดับจากการส่งใบสมัครก่อน –  หลัง) 2. ตัวแทนหน่วยงานคัดเลือกนักศึกษาช่วยงานตามคุณสมบัติในใบสมัคร (นักศึกษาที่สมัครขอทุนทำงานพิเศษบางคน อาจต้องสัมภาษณ์ ตามที่หน่วยงานกำหนด)   3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนทำงานพิเศษ  โดยต้องมาลงชื่อยืนยันสิทธิ์การปฏิบัติงาน  พร้อมส่งสำเนาสมุดบัญชี ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา เท่านั้น    ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 4. ประชุมชี้แจงนักศึกษาที่ได้รับทุนทำงานพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 (วัน เวลา …

Read More »

นักศึกษาใหม่ สามารถติดตั้ง Application “Hi.., WU Fresh!!” เพื่อใช้เป็นแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรม

#ประกาศสำคัญ…สำหรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ดำเนินการติดตั้ง Application ลงในโทรศัพท์มือถือ 1. โทรศัพท์มือถือ ระบบแอนดรอยด์ ทำตามคำแนะนำ ดังภาพ  จาก Facebook :  https://www.facebook.com/โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์-441990039468660/ 2. โทรศัพท์มือถือ ระบบ IOS เข้าเวป http://202.28.69.49/hiwu_web/Default.aspx และดำเนินการ login ได้เลย

Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 นครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย   ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ  ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  ในวันจันทร์ที่ 3  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โถงล่างอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดาวน์โหลดสาระการปฏิบัติตนก่อนการบริจาคโลหิต  

Read More »

ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ “กยศ. กรอ. ช่วยชาติ”

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในการดำเนินโครงการ "กยศ. กรอ. เพื่อชาติ" เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมเงินมีวินัยและความรับผิดชอบ

Read More »

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา จัดบริการรถ รับ-ส่ง นักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่ที่เดินทางมารายงานตัวเข้าหอพัก และมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจัดรถบริการ รับ-ส่ง จากสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช สนามบินนครศรีธรรมราช หรือ รถโดยสารประจำทางหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย มายังหอพักนักศึกษา สามารถแจ้งความประสงค์ และวัน-เวลาล่วงหน้า มาที่งานหอพักนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา โทร.0-7567-3000 ต่อ 4013 หรือ 4018 เพื่อประสานจัดรถบริการต่อไป

Read More »

รับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (GPAx รวม 3 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป)

นักศึกษาที่ประสงค์สมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล สำหรับผู้กู้ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2560 (ต่อเนื่องจาก มวล., ผู้กู้รายใหม่ และต่อเนื่องจากมัธยมศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา) สามารถเข้าระบบ E-studentloan จากเวป www.studentloan.or.th พร้อมพิมพ์แบบคำขอกู้จากระบบ คนละ 1 แผ่น และพร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร กยศ. ประเภทต่อเนื่อง หนังสือรับรองรายได้ และแบบฟอร์มรายละเอียดและข้อมูลความจำเป็นที่ขอรับทุนกองทุนเงิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตั้งแต่วันนี้ – 7 กรกฎาคม 2560   เอกสารแนบ ดังนี้  1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาค1/ 2560 (พิมพ์จากระบบ E-Studentloan) 2. ใบสมัคร กยศ. ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2560 (ดาวน์โหลด) 3. แบบฟอร์มรายละเอียด และข้อมูลความ จำเป็นที่ขอรับทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (ดาวน์โหลด) 4. หนังสือรับรองรายได้/หนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง …

Read More »

AMCHAM Scholarships available to Walailak University students, 25,000 baht in each year

The American Chamber of Commerce in Thailand (AMCHAM) are pleased to include Walailak university as one of the selected institutions in the American Chamber of Commerce in Thailand Foundation ATCF Scholarship program in Engineering, Sciences, Technology, Humanities & Social Sciences, Management Science, Health Science, Economics, Commerce & Accountancy, Educations, Agricultural …

Read More »