Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 4)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง “คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560”

องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา โดย คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง จัดการเลือกตั้ง "คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 " วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น.

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา รายการ “วลัยลักษณ์ครอสคันทรี่ ครั้งที่ 1”

โครงการ WU Bike for Life (วลัยลักษณ์ : จักรยานเพื่อชีวิต) ขอเชิญร่วมกิจกรรม การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา รายการ "วลัยลักษณ์ครอสคันทรี่ ครั้งที่ 1" วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ สนามจักรยานครอสคั้นทรี่

Read More »

ขอเชิญชวนประกวดหนังสั้น “เปลี่ยนลุ้นให้เป็นรัก รวมใจภักดิ์น้อมถวายอาลัย”

สถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนนักศึกษาประกวดหนังสั้น หัวข้อ "เปลี่ยนลุ้นให้เป็นรัก รวมใจภักดิ์น้อมถวายอาลัย" (Stop Gambling for the King Rama IX)

Read More »

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 4”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษา จำนวนไม่เกินคณะละ 5 คน เข้าร่วมโครงการ "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 4"  

Read More »

ขอเชิญร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ขอเชิญชวนเยาวชนได้แสดงฝีมือ พร้อมที่จะพัฒนาฝีมือของตนเองให้ได้ตามมาตรฐานทัดเทียมาตรฐานสากล ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาทักษะฝีมือของกำลังแรงงานให้ทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ โดยการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเข้าสู่สนามแข่งขันระดับชาติไปสู่ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติต่อไป  โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 โดยผู้สมัครมีสัญชาติไทย เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2540-2545 ยกเว้นสาขาเมคาทรอนิกส์ เป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี 2537 – 2545 และไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน หรือการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1-12 ทั้งนี้ ขอให้ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การแข่งขัน และใบสมัครได้ที่ http://www.dsd.go.th2standard_ หรือ โทรศัพท์ 0 2245 1933 

Read More »

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน Learning to Live Together

ด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชน Learning to Live Together ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2560 ณ ถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ณ ชุมชนบ้านกรูด ชุมชนบ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์  

Read More »

ขอเชิญประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมการประกวดการออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของจังหวัด ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

Read More »

ขอเชิญประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2560

Read More »

แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดบริการตรวจรักษาทุกวันทำการ เวลา 08.30-16.30 น. โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นผู้ตรวจรักษา

Read More »