นักศึกษาม.วลัยลักษณ์ กว่า 1,500 คน ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2566 แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์

More than 1,500 Walailak University students participated in the 2023 Teacher Worship Ceremony to express their gratitude to teachers.

นักศึกษาม.วลัยลักษณ์ กว่า 1,500 คน ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2566 แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์

On June 29, 2023, at Thai Buri Hall, Thai Buri Building, Walailak University Nakhon Si Thammarat Province Student Organization Administration Organization, together with the Student Promotion and Development Division Walailak University hold a ceremony to pay homage to teachers Academic Year 2023 to express gratitude to teachers and remember the teacher’s grace towards the students Professor Dr. Sombat Thamrongthanyawong, Acting President of Walailak University presiding over the ceremony.

นักศึกษาม.วลัยลักษณ์ กว่า 1,500 คน ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2566 แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์
นักศึกษาม.วลัยลักษณ์ กว่า 1,500 คน ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2566 แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์

Student representatives from every faculty brought a bunch of flowers to pay respects to the teachers who bestowed knowledge. Then the President of Walailak University awarded certificates to students who received outstanding academic awards, sports activities, academic activities in terms of volunteer service activities, arts and culture, management activities, and finally awards for outstanding library users, a total of 232 people.

นักศึกษาม.วลัยลักษณ์ กว่า 1,500 คน ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2566 แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์

Special Thanks to the Division of Corporate Communication

Reference : https://intranet.wu.ac.th/th/detail/22959

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.