Home / ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

อบรมเตรียมความพร้อมวิทยากรฐาน Freshy Skills UP

กรกฎาคม 19, 2018

อบรมเตรียมความพร้อมวิทยากรฐาน Freshy Skills UP

คณะกรรมการผู้จัดกิจกรรม Freshy Skills UP จัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้พี่ๆ วิทยากรประจำฐานกิจกรรม กิจกรรมจะจัดเป็น 3 โซน โซนละ 8 ฐาน ชมประมวลภาพกิจกรรม

Read more

ชุดเฉพาะกิจ เฝ้าระวัง เหตุร้ายและความรุนแรง สัปดาห์ต้อนรับนักศึกษาใหม่

กรกฎาคม 19, 2018

ชุดเฉพาะกิจ เฝ้าระวัง เหตุร้ายและความรุนแรง สัปดาห์ต้อนรับนักศึกษาใหม่

ชุดเฉพาะกิจ เฝ้าระวัง เหตุร้ายและความรุนแรง โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนธิกำลังร่วมสถานีตำรวจภูธรท่าศาลา พนักงานเจ้าหน้าที่ส่ง…

Read more

กิจกรรม Happy Dorm

กรกฎาคม 18, 2018

กิจกรรม Happy Dorm

18-19 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาหอพักและนักศึกษาหอนอกเข้าร่วมกิจกรรม Happy Dorm ที่จัดโดยงานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา เพื่อให…

Read more

กิจกรรมเคารพธงชาติ

กรกฎาคม 17, 2018

กิจกรรมเคารพธงชาติ

17 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในชุดพิธีการร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและตรา จภ. สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานในพิธี และผู้บริหารข…

Read more

คณะกรรมการและผู้บริหารจัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ประชุมเฝ้าระวัง

กรกฎาคม 15, 2018

คณะกรรมการและผู้บริหารจัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ประชุมเฝ้าระวัง

15 กรกฎาคม 2561ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการเฝ้าระวังเพื่อรักษาความเรียบร้อยระหว่างสัปดาห์ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14-28 กรกฎาคม 2561 โดยมีกองอำนวยก…

Read more

นักศึกษาใหม่รายงานตัวเข้าหอพัก

กรกฎาคม 14, 2018

นักศึกษาใหม่รายงานตัวเข้าหอพัก

ชมประมวลภาพกิจกรรม

Read more

ตรวจตราเฝ้าระวังเหตุช่วงสัปดาห์ต้อนรับนักศึกษาใหม่

กรกฎาคม 14, 2018

ตรวจตราเฝ้าระวังเหตุช่วงสัปดาห์ต้อนรับนักศึกษาใหม่

14 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศและต้อ…

Read more

บรรยากาศการเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษารายงานตัวเข้าหอพัก

กรกฎาคม 13, 2018

บรรยากาศการเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษารายงานตัวเข้าหอพัก

คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมหอพัก

กรกฎาคม 12, 2018

คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมหอพัก

อธิการบดีและคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมหอพัก และตรวจการทาสี หอ 1…

Read more

แม่บ้าน ช่าง และที่ปรึกษาหอพักจัดเตรียมหอพัก

กรกฎาคม 12, 2018

แม่บ้าน ช่าง และที่ปรึกษาหอพักจัดเตรียมหอพัก

แม่บ้านหอพัก นายช่าง และที่ปรึกษาหอพักจัดเตรียมหอพักสำหรับต้อนรับนักศึกษาที่มารายงานตัวเข้าหอพักในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 นี้…

Read more

การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะพี่เลี้ยงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2561

กรกฎาคม 12, 2018

การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะพี่เลี้ยงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2561

การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะพี่เลี้ยงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2561 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 อาคารนวัตกรรม  

Read more

นักดนตรีรวมตัวเฉพาะกิจซ้อมเล่นต้อนรับ นศ.ใหม่

กรกฎาคม 11, 2018

นักดนตรีรวมตัวเฉพาะกิจซ้อมเล่นต้อนรับ นศ.ใหม่

นักดนตรีจากชมรมดนตรีสากล ชมรมลูกทุ่งวลัยลักษณ์ ชมรม WU MC และบรรดาผู้นำเชียร์&nbsp…

Read more

Youth Activist WorkShop

กรกฎาคม 10, 2018

Youth Activist WorkShop

Smile & Smart Center ส่วนกิจการนักศึกษา จัด workshop การพัฒนา Youth Activist: สร้างพลังเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเชิง…

Read more