Home / ข่าวหอพักนักศึกษา (page 3)

ข่าวหอพักนักศึกษา

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลการสมัครเข้าอยู่หอพักนักศึกษา (เรียงตามสิทธิ์) ปีการศึกษา 2561 (รหัส 60**-54**)

งานหอพักประกาศผลการสมัครหอพัก โดยมีรายละเอียดดังนี …

Read More »

สำเนาเอกสารนำส่งผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับนักศึกษาที่ขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2561

ตามที่นักศึกษาที่เข้าเกณฑ์ต้องรับการผ่อนผันทหารฯ ป …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ประกาศ วัน-เวลาและขั้นตอนการสมัครอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข 23/มี.ค./61)

**มีการปรับช่วงเวลา การสมัครหอพัก โปรดเข้าดูรายละเ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก เรื่อง ผลการตรวจสอบความผิดปกติในประกาศผลการสมัครอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาปัจจุบัน)

ตามที่งานหอพักได้ประกาศผลการสมัครอยู่หอพัก และได้ม …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลการพิจารณานักกิจกรรมเพื่อใช้สิทธิ์สมัครหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาเ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก เรื่องโครงการ/กิจกรรม เพื่อใช้สิทธิ์สมัครหอพัก ปีการศึกษา 2561(แยกตามหมวดกิจกรรมและการเข้าร่วม)

งานหอพัก ประกาศเรื่องโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 25 …

Read More »

ประกาศงานหอพัก เรื่องผลการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2560 เพื่อใช้สิทธิ์สมัครหอพัก ปีการศึกษา 2561

ผลการประชุม เรื่องการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ปีการศ …

Read More »