Home / ข่าวหอพักนักศึกษา

ข่าวหอพักนักศึกษา

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ยินดีต้อนรับ บัณฑิตทุก …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาที่ 1/2561 สำหรับนักศึกษาใหม่ 61** ประเภท Admission และรับตรงอิสระ

นักศึกษาสามารถชำระค่าธรรมเนียมหอพักโดยวิธีการดังนี …

Read More »

ประกาศงานหอพัก เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักที่ชำระไว้เกิน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 รอบที่ 2

เนื่องจากการชำระค่าธรรมเนียมหอพักในภาคการศึกษาที่ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก เรื่อง เปิดระบบบันทึกข้อมูลและจองหอพักรอบ Admissions สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (เลขประจำตัว 611xxxxx)

งานหอพัก จะเปิดระบบบันทึกข้อมูลและจองหอพักรอบ Admi …

Read More »

ประกาศงานหอพัก เรื่อง เปิดระบบบันทึกข้อมูลนักศึกษาหอพัก สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เลขประจำตัว 611xxxxx)

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »