Home / ข่าวหอพักนักศึกษา

ข่าวหอพักนักศึกษา

ประกาศงานหอพัก เรื่อง เปิดระบบบันทึกข้อมูลและจองหอพักรอบ Admissions สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (เลขประจำตัว 611xxxxx)

งานหอพัก จะเปิดระบบบันทึกข้อมูลและจองหอพักรอบ Admi …

Read More »

ประกาศงานหอพัก เรื่อง เปิดระบบบันทึกข้อมูลนักศึกษาหอพัก สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เลขประจำตัว 611xxxxx)

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก เรื่อง แนวปฏิบัติ ขั้นตอน การย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายการย้ายบ้านเลขที่เข้าหอพักน …

Read More »

ประกาศส่วนกิจการนักศึกษา เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดูแลและพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตคนดี

ประกาศส่วนกิจการนักศึกษา เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่ …

Read More »