Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นทุก …

Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษาทุกคน ดำเน …

Read More »

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมพิธีปิดมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ส่วนกิจการนักศ …

Read More »