Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 11)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณานักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา  ทุก …

Read More »

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ดำเนินการตามข้อปฎิบัติของนักศึกษาทุนกองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ดำเนินการตามข้อปฎิบัติข …

Read More »

ประกาศเรื่อง การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการรับบริการตรวจรักษาที่ รพ.ท่าศาลา ของนักศึกษาที่ใช้สิทธิบัตรทองของ รพ.ท่าศาลา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้ตกลงกับโรงพยา …

Read More »