Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.และ กรอ.ที่กู้ยืมค่าเทอมและค่าครองชีพ)

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ป …

Read More »

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์”

  รายละเอียดโครงการ "รวมใจวลัยลักษณ …

Read More »

เชิญชวนเสนอประวัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

fด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถ …

Read More »

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ องค์การบริหาร โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัด …

Read More »

สำเนาเอกสารนำส่งผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับนักศึกษาที่ขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2561

ตามที่นักศึกษาที่เข้าเกณฑ์ต้องรับการผ่อนผันทหารฯ ป …

Read More »