Search Results for: smile

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Smile & Smart Showcase 2023

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Smile & Smart Showcase 2023: Inspiring Minds, Igniting Ideas ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษ …

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Smile & Smart Showcase 2023: Inspiring Minds, Igniting Ideas ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม "คุย-บ่น-ถาม-ตอบ-บอกเล่า และฟัง"

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “คุย-บ่น-ถาม-ตอบ-บอกเล่า และฟัง”

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ศูนย …

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “คุย-บ่น-ถาม-ตอบ-บอกเล่า และฟัง” Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center เข้าร่วมประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566

ศูนย์ Smile & Smart Center เข้าร่วมประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 แกนนำนักศึกษา Junior Helper …

ศูนย์ Smile & Smart Center เข้าร่วมประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมอบรม “ผู้นำกระบวนการกลุ่ม Junior Master Trainer ปีการศึกษา 2566”

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมอบรม “ผู้นำกระบวนการกลุ่ม Junior Master Trainer ปีการศึกษา 2566”

เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ Smile & Smart …

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมอบรม “ผู้นำกระบวนการกลุ่ม Junior Master Trainer ปีการศึกษา 2566” Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Coaching โดยใช้ Grow Model

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Coaching โดยใช้ Grow Model

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ Smile & Smart Cen …

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Coaching โดยใช้ Grow Model Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร“การให้การปรึกษาตามแนวซาเทียร์” รุ่นที่ 2

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร“การให้การปรึกษาตามแนวซาเทียร์” รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ Smile & Smart Cent …

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร“การให้การปรึกษาตามแนวซาเทียร์” รุ่นที่ 2 Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ นิติศาสตร์” ให้แก่บุคลากรสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ นิติศาสตร์” ให้แก่บุคลากรสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. คณะวิทยา …

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ นิติศาสตร์” ให้แก่บุคลากรสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Basic Counseling

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Basic Counseling

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2566 ศูนย์ Smile & Smart C …

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Basic Counseling Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม "Empowering CSE เติมไฟให้ตัวคุณ" ให้แก่บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “Empowering CSE เติมไฟให้ตัวคุณ” ให้แก่บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยา …

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “Empowering CSE เติมไฟให้ตัวคุณ” ให้แก่บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center เป็นวิทยากรกิจกรรม "เสริมพลังใจ...เพื่อก้าวต่อไป"

ศูนย์ Smile & Smart Center เป็นวิทยากรกิจกรรม “เสริมพลังใจ…เพื่อก้าวต่อไป”

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. บุคลากรศ …

ศูนย์ Smile & Smart Center เป็นวิทยากรกิจกรรม “เสริมพลังใจ…เพื่อก้าวต่อไป” Read More »