งานประกันอุบัติเหตุ

"เจ็บป่วย ไม่คาดฝัน งานประกันฯ พร้อมดูแล"

"We Support You Like Family"

Previous slide
Next slide

ประกันอุบัติเหตุ

             "มั่นใจเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยเมื่อเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทำประกันเพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุให้นักศึกษาทุกกรณี นักศึกษาสามารถรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 22,000 บาท/ครั้ง ในกรณีเสียชีวิต ได้รับค่าสินไหมทดแทน 180,000 บาท  ได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

การจัดเก็บค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ

             ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีแนวปฏิบัติในการจ่ายเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ดังนี้

สิทธิ์สำหรับนักศึกษา

             รู้จักสิทธิ์การรักษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Previous slide
Next slide
สิทธิการรักษาบัตรทอง

แบบคำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)

บริการด้านสุขภาพ

ทำประกันชีวิตแก่นักศึกษาทุกคน

             นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับความคุ้มครองจากการทำประกันชีวิตตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก กรณีนักศึกษาเจ็บป่วยอุบัติเหตุงานบริการสวัสดิการคอยประสานงานกับโรงพยาบาลที่รักษา ผู้ปกครอง และบริษัทประกันเพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา

เยี่ยมติดตามอาการ

             ประสานข้อมูลจากเครือข่าย.. และเยี่ยมติดตามอาการเจ็บป่วย กรณีนักศึกษาป่วยที่หอพักประสานที่ปรึกษาหอพักเยี่ยมดูอาการ และกรณีนักศึกษาพักฟื้นที่มหาวิทยาลัยงานประกันอุบัติเหตุเดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาและผู้ปกครองที่โรงพยาบาลพร้อมของเยี่ยมไข้

จัดหน่วยบริจาคโลหิต

             ร่วมกับสภากาชาดจัดหน่วยบริจาคโลหิตสำหรับนักศึกษาบุคลากร และผู้สนใจบริจาคโลหิตเป็นกุศลในโอกาสต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัล...

เสียงจากผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง นางสาวเจนนิสา กาสาวพัฒร์ (น้องแนน)

นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

นางสาวเจนนิสา กาสาวพัฒร์ (น้องแนน) ประสบอุบัติเหตุจากรถ โดยงานบริการและสวัสดิการ ส่วนกิจการนักศึกษา เยี่ยมและติดตามอาการของนักศึกษา ประสานบริษัทประกันเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ปัจจุบันนักศึกษาอาการดีขึ้นและกลับมาศึกษาแล้ว

ข้อมูลน่าสนใจ

Previous slide
Next slide