หอพักนักศึกษา

ดูแลนักศึกษาดุจญาติมิตร  We support you like family

Previous slide
Next slide

หอพักลักษณานิเวศ

         มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นจัดมวลประสบการณ์ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา หอพักนักศึกษามหาวิทยลัยวลัยลักษณ์ จึงเป็นมากกว่าหอพัก ด้วยมุ่งหวังให้เป็นชุนชนแห่งการเรียนรู้ อยู่อาศัย และเอื้ออาทร (Living, Learning and Caring Center) เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย ให้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดเตรียมหอพักสำหรับนักศึกษาพักได้ จำนวน 5,500 เตียง จำนวน 15 หอ โดยแบ่งเป็นหอพักประเภทต่างๆ ดังนี้

หอพัก Superior

ห้องธรรมดา (Superior) สำหรับ 4 คน ห้องน้ำรวม หอชาย 2 หอ หอหญิง 8 หอ เป็นหอสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ค่าหอพัก/คน/ภาค 2,700 บาท

หอพัก Deluxe

ห้องปรับอากาศ (Deluxe) สำหรับ 2 คน ห้องน้ำภายในห้อง หอชาย 1 หอ หอหญิง 1 หอ ค่าหอพัก/คน/ภาค 4,500 บาท ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามใช้จริง

หอพัก Suite

ห้องปรับอากาศ (Suite) สำหรับ 4 คน ห้องน้ำภายในห้อง หอหญิง 1 หอ ค่าหอพัก/คน/ภาค 4,800 บาท ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามใช้จริง

หอพัก Resident

ห้องปรับอากาศ private room/ Shared room หอชาย 1 หอ (19) หอหญิง 1 หอ (20) ราคา 5000 บาท/ ห้อง/เดือน ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามที่ใช้จริง

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก

ประเภทห้องพัก

อัตราค่าธรรมเนียม
(คน/ภาคการศึกษา)

ลักษณะห้องพัก

ห้องธรรมดา สำหรับ 4 คน
ประเภท Superior สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
 • หอชาย 2 หอ (5, 7)
 • หอหญิง 8 หอ (1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14)

2,700  บาท

 • เตียงนอน 4 เตียง (เตียง 2 ชั้น พร้อมฟูกนอน)
 • โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ห้องน้ำรวม (ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ อ่างซักล้าง)
ห้องปรับอากาศ สำหรับ 2 คน
ประเภท Deluxe สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
 • หอชาย 1 หอ (17)
 • หอหญิง 1 หอ (16)

4,800 บาท

 • เตียงนอน 2 เตียง (พร้อมฟูกนอน)
 • โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ห้องน้ำภายในห้องพัก
 • ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้จริงเป็นรายเดือน
ห้องปรับอากาศ สำหรับ 4 คน
ประเภท Suite สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
 • หอหญิง 1 หอ (18)

4,500 บาท

 • เตียงนอน 4 เตียง (พร้อมฟูกนอน)
 • 2 ห้องนอน 1 ห้องทำงาน
 • โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ชุดรับแขก 1 ชุด
 • ห้องน้ำภายในห้องพัก
 • ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้จริงเป็นรายเดือน
ห้องปรับอากาศ สำหรับ 1 และ 2 คน
หอพัก Residence หอพักระดับพรีเมียร์ม
สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
 • หอชาย 1 หอ (19)
 • หอหญิง 1 หอ (20)

5,000 บาท/ห้อง/เดือน

 • เตียงนอนสองเตียงพร้อมฟูกนอน
 • โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
 • ตู้เสื้อผ้า
 • อ่างล้างจาน
 • ห้องน้ำภายในห้องพัก
 • ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้จริงเป็นรายเดือน

ความจริงของชีวิตเด็กหอใน

ทำไมนักศึกษาใหม่พักหอในปีละกว่า 80%

มารู้จักแง่มุมต่างๆ ที่คุณจะอยากพักในหอพักมหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาหอพักมีภาระงาน หน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเรื่องที่พักนักศึกษา พ.ศ. 2544 ดังนี้

 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆ ของนักศึกษาในหอพัก
 • ช่วยเหลือนักศึกษาในหอพักเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
 • จัดทำแผนปฏิบัติงานหอพัก และจัดระบบบริการต่างๆ ของหอพักให้มีประสิทธิภาพ
 • ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในหอพัก
 • ประสานกับผู้ปกครองนักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ
 • รายงานให้หัวหน้าบริหารหอพักทราบเกี่ยวกับปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ ของหอพัก
  ประสานงานกับงานแนะแนวในการจัดบริการให้คำปรึกษา
 • ดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 • ติดตามดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
 • สนับสนุนนักศึกษาให้ทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และสร้างประชาคม ชาวหอพัก
 • จัดทำระเบียนประวัตินักศึกษาหอพัก และข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก
 • มีที่ปรึกษาหอพักประจำทุกหอพัก
 • มีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless LAN)
 • มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหอพักตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีระบบกล้องวงจรปิดภายในหอพักทุกหอพักและในบริเวณเขตหอพัก
 • มีบริการรถพยาบาลบริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีบริการยาสามัญประจำบ้าน
 • มีพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมของหอพัก
 • มีห้องกิจกรรมกลาง
 • มีบริการน้ำดื่มร้อน/เย็น
 • มีบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

บริการที่มหาวิทยาลัยจัดเสริมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา

 • รถไฟฟ้าบริการสำหรับนักศึกษา
 • โรงอาหารช่อประดู่
 • ร้านถ่ายเอกสาร ร้านสะดวกซื้อ ตู้กดเงินสด
 • สนามกีฬากลางแจ้งและศูนย์กีฬาในร่ม เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล เทนนิส สระว่ายน้ำ
 • ศูนย์หนังสือ WU Book Center
 • บริการไปรษณีย์ไทย
 • บริการรับจดหมายและพัสดุนักศึกษาหอพัก

คงเป็นเรื่องแปลกของคนที่เป็นลูกคนเดียว ที่จะมีพี่ มีน้อง แต่รู้ไหมการมีใครคอยห่วงใยเราในเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต ที่อยู่ในห้องเดียวกัน สิ่งนี้จะเป็นก้าวแรกของความผูกพัน การรู้จักแบ่งปัน และรู้ว่า เราไม่ได้อยู่คนเดียว…

กิจกรรมดีๆ ที่หอพัก

หอพักไม่ใช่แค่ที่นอน.. แต่นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศยังมีโอกาสร่วมกิจกรรมดีๆ เสริมสร้างการอยู่ร่วมกัน
รูมเมทและรับขวัญน้องหอพัก
คัดแยกขยะในหอพัก
เปิดหอสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน
เลือกตั้งคณะกรรมการหอพัก
Previous slide
Next slide

ที่ปรึกษาหอพัก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดให้มีที่ปรึกษาหอพักประจำทุกหอพักเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในทุกด้าน ดูแลนักศึกษาดุจญาติมิตร

สุมาลี สุโขพล (ป้าลี)

หัวหน้างานหอพักนักศึกษา
โทรภายใน 73162 โทรตรง 0-756-73162

เสาวณีย์ บุญยเกียรติ (พี่สร้อย)

หอพักลักษณานิเวศ 1
โทรภายใน 76501 โทรตรง 0-756-76501

พรพิลาส นราพงศ์ (พี่ไก่)

หอพักลักษณานิเวศ 2
โทรภายใน 76505 โทรตรง 0-756-76505

สุภาพร คงชัยศรี (พี่ตุ้น)

หอพักลักษณานิเวศ 3
โทรภายใน 76509 โทรตรง 0-756-76509

ชวนพิศ เกื้อมา (พี่ยาย)

หอพักลักษณานิเวศ 4
โทรภายใน 76513 โทรตรง 0-756-76513

ว่าที่ ร.ท.ศุภชัย ปลักปลา (พี่โผน)

หอพักลักษณานิเวศ 5
โทรภายใน 76517 โทรตรง 0-756-76517

โอม สุขปลอด (พี่โอม)

หอพักลักษณานิเวศ 7
โทรภายใน 76521 โทรตรง 0-756-76521

เกศนี คงเมืองแท้ 2

มิณชญาฎา จิตมนัส (พี่น้ำหอม)

หอพักลักษณานิเวศ 10
โทรภายใน 76525 โทรตรง 0-756-76525

วิลัญสิรี ธรฤทธิ์ (พี่ญาญ่า)

หอพักลักษณานิเวศ 11
โทรภายใน 76529 โทรตรง 0-756-76529

ณัฐชนัญ สบเหมาะ (พี่หยิน)

หอพักลักษณานิเวศ 13
โทรภายใน 76533 โทรตรง 0-756-76533

วิลาวรรณ พื้นสุนทร (พี่ฝน)

หอพักลักษณานิเวศ 14
โทรภายใน 76537 โทรตรง 0-756-76537

อัมพร รัตนวิจิตร (พี่แป้น)

หอพักลักษณานิเวศ 16
โทรภายใน 76541 โทรตรง 0-756-76541

อรอนงค์ สุขปลอด (พี่โอ๋)

หอพักลักษณานิเวศ 18
โทรภายใน 76549 โทรตรง 0-756-76549

นิตยา แก่นบุญ (พี่นิต)

หอพัก WU Residence อาคาร A
โทรภายใน 76553 โทรตรง 0-756-76553

รุ่งทิพย์ จิตต์พันธ์ (พี่ทิพย์)

หอพัก WU Residence อาคาร B
โทรภายใน 76554 โทรตรง 0- 756-76554

การติดต่อ

สามารถติดต่องานหอพักนักศึกษาได้ที่

ศูนย์ประสานงานหอพัก โทรศัพท์ 075-673000 ต่อ 4013

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 -22.00 น. (วันหยุด เวลา 08.30-16.30 น. )

คุณสุมาลี สุโขพล (หัวหน้างานหอพักนักศึกษา)

โทร 075-673162