หอพักนักศึกษา

ดูแลนักศึกษาดุจญาติมิตร  We support you like family

Previous
Next

หอพักลักษณานิเวศ

         มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นจัดมวลประสบการณ์ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา หอพักนักศึกษามหาวิทยลัยวลัยลักษณ์ จึงเป็นมากกว่าหอพัก ด้วยมุ่งหวังให้เป็นชุนชนแห่งการเรียนรู้ อยู่อาศัย และเอื้ออาทร (Living, Learning and Caring Center) เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย ให้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดเตรียมหอพักสำหรับนักศึกษาพักได้ จำนวน 5,500 เตียง จำนวน 15 หอ โดยแบ่งเป็นหอพักประเภทต่างๆ ดังนี้

หอพัก Superior

ห้องธรรมดา (Superior) สำหรับ 4 คน ห้องน้ำรวม หอชาย 2 หอ หอหญิง 8 หอ เป็นหอสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ค่าหอพัก/คน/ภาค 2,700 บาท

หอพัก Deluxe

ห้องปรับอากาศ (Deluxe) สำหรับ 2 คน ห้องน้ำภายในห้อง หอชาย 1 หอ หอหญิง 1 หอ ค่าหอพัก/คน/ภาค 4,500 บาท ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามใช้จริง

หอพัก Suite

ห้องปรับอากาศ (Suite) สำหรับ 4 คน ห้องน้ำภายในห้อง หอหญิง 1 หอ ค่าหอพัก/คน/ภาค 4,800 บาท ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามใช้จริง

หอพัก Resident

ห้องปรับอากาศ private room/ Shared room หอชาย 1 หอ (19) หอหญิง 1 หอ (20) ราคา 5000 บาท/ ห้อง/เดือน ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามที่ใช้จริง

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก

ประเภทห้องพัก

อัตราค่าธรรมเนียม
(คน/ภาคการศึกษา)

ลักษณะห้องพัก

ห้องธรรมดา สำหรับ 4 คน
ประเภท Superior สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
 • หอชาย 2 หอ (5, 7)
 • หอหญิง 8 หอ (1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14)

2,700  บาท

 • เตียงนอน 4 เตียง (เตียง 2 ชั้น พร้อมฟูกนอน)
 • โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ห้องน้ำรวม (ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ อ่างซักล้าง)
ห้องปรับอากาศ สำหรับ 2 คน
ประเภท Deluxe สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
 • หอชาย 1 หอ (17)
 • หอหญิง 1 หอ (16)

4,800 บาท

 • เตียงนอน 2 เตียง (พร้อมฟูกนอน)
 • โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ห้องน้ำภายในห้องพัก
 • ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้จริงเป็นรายเดือน
ห้องปรับอากาศ สำหรับ 4 คน
ประเภท Suite สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
 • หอหญิง 1 หอ (18)

4,500 บาท

 • เตียงนอน 4 เตียง (พร้อมฟูกนอน)
 • 2 ห้องนอน 1 ห้องทำงาน
 • โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ชุดรับแขก 1 ชุด
 • ห้องน้ำภายในห้องพัก
 • ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้จริงเป็นรายเดือน
ห้องปรับอากาศ สำหรับ 1 และ 2 คน
หอพัก Residence หอพักระดับพรีเมียร์ม
สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
 • หอชาย 1 หอ (19)
 • หอหญิง 1 หอ (20)

5,000 บาท/ห้อง/เดือน

 • เตียงนอนสองเตียงพร้อมฟูกนอน
 • โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
 • ตู้เสื้อผ้า
 • อ่างล้างจาน
 • ห้องน้ำภายในห้องพัก
 • ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้จริงเป็นรายเดือน

ความจริงของชีวิตเด็กหอใน

ทำไมนักศึกษาใหม่พักหอในปีละกว่า 80%

มารู้จักแง่มุมต่างๆ ที่คุณจะอยากพักในหอพักมหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาหอพักมีภาระงาน หน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเรื่องที่พักนักศึกษา พ.ศ. 2544 ดังนี้

 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆ ของนักศึกษาในหอพัก
 • ช่วยเหลือนักศึกษาในหอพักเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
 • จัดทำแผนปฏิบัติงานหอพัก และจัดระบบบริการต่างๆ ของหอพักให้มีประสิทธิภาพ
 • ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในหอพัก
 • ประสานกับผู้ปกครองนักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ
 • รายงานให้หัวหน้าบริหารหอพักทราบเกี่ยวกับปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ ของหอพัก
  ประสานงานกับงานแนะแนวในการจัดบริการให้คำปรึกษา
 • ดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 • ติดตามดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
 • สนับสนุนนักศึกษาให้ทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และสร้างประชาคม ชาวหอพัก
 • จัดทำระเบียนประวัตินักศึกษาหอพัก และข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก
 • มีที่ปรึกษาหอพักประจำทุกหอพัก
 • มีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless LAN)
 • มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหอพักตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีระบบกล้องวงจรปิดภายในหอพักทุกหอพักและในบริเวณเขตหอพัก
 • มีบริการรถพยาบาลบริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีบริการยาสามัญประจำบ้าน
 • มีพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมของหอพัก
 • มีห้องกิจกรรมกลาง
 • มีบริการน้ำดื่มร้อน/เย็น
 • มีบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

บริการที่มหาวิทยาลัยจัดเสริมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา

 • รถไฟฟ้าบริการสำหรับนักศึกษา
 • โรงอาหารช่อประดู่
 • ร้านถ่ายเอกสาร ร้านสะดวกซื้อ ตู้กดเงินสด
 • สนามกีฬากลางแจ้งและศูนย์กีฬาในร่ม เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล เทนนิส สระว่ายน้ำ
 • ศูนย์หนังสือ WU Book Center
 • บริการไปรษณีย์ไทย
 • บริการรับจดหมายและพัสดุนักศึกษาหอพัก

คงเป็นเรื่องแปลกของคนที่เป็นลูกคนเดียว ที่จะมีพี่ มีน้อง แต่รู้ไหมการมีใครคอยห่วงใยเราในเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต ที่อยู่ในห้องเดียวกัน สิ่งนี้จะเป็นก้าวแรกของความผูกพัน การรู้จักแบ่งปัน และรู้ว่า เราไม่ได้อยู่คนเดียว…

กิจกรรมดีๆ ที่หอพัก

หอพักไม่ใช่แค่ที่นอน.. แต่นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศยังมีโอกาสร่วมกิจกรรมดีๆ เสริมสร้างการอยู่ร่วมกัน
รูมเมทและรับขวัญน้องหอพัก
คัดแยกขยะในหอพัก
เปิดหอสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน
เลือกตั้งคณะกรรมการหอพัก
Previous
Next

ที่ปรึกษาหอพัก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดให้มีที่ปรึกษาหอพักประจำทุกหอพักเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในทุกด้าน ดูแลนักศึกษาดุจญาติมิตร

สุมาลี สุโขพล (ป้าลี)

หัวหน้างานหอพักนักศึกษา
โทรภายใน 73162 โทรตรง 0-756-73162

เสาวณีย์ บุญยเกียรติ (พี่สร้อย)

หอพักลักษณานิเวศ 1
โทรภายใน 76501 โทรตรง 0-756-76501

พรพิลาส นราพงศ์ (พี่ไก่)

หอพักลักษณานิเวศ 2
โทรภายใน 76505 โทรตรง 0-756-76505

สุภาพร คงชัยศรี (พี่ตุ้น)

หอพักลักษณานิเวศ 3
โทรภายใน 76509 โทรตรง 0-756-76509

ชวนพิศ เกื้อมา (พี่ยาย)

หอพักลักษณานิเวศ 4
โทรภายใน 76513 โทรตรง 0-756-76513

ว่าที่ ร.ท.ศุภชัย ปลักปลา (พี่โผน)

หอพักลักษณานิเวศ 5
โทรภายใน 76517 โทรตรง 0-756-76517

โอม สุขปลอด (พี่โอม)

หอพักลักษณานิเวศ 7
โทรภายใน 76521 โทรตรง 0-756-76521

เกศนี คงเมืองแท้ 2

มิณชญาฎา จิตมนัส (พี่น้ำหอม)

หอพักลักษณานิเวศ 10
โทรภายใน 76525 โทรตรง 0-756-76525

วิลัญสิรี ธรฤทธิ์ (พี่ญาญ่า)

หอพักลักษณานิเวศ 11
โทรภายใน 76529 โทรตรง 0-756-76529

ณัฐชนัญ สบเหมาะ (พี่หยิน)

หอพักลักษณานิเวศ 13
โทรภายใน 76533 โทรตรง 0-756-76533

วิลาวรรณ พื้นสุนทร (พี่ฝน)

หอพักลักษณานิเวศ 14
โทรภายใน 76537 โทรตรง 0-756-76537

อัมพร รัตนวิจิตร (พี่แป้น)

หอพักลักษณานิเวศ 16
โทรภายใน 76541 โทรตรง 0-756-76541

อรอนงค์ สุขปลอด (พี่โอ๋)

หอพักลักษณานิเวศ 18
โทรภายใน 76549 โทรตรง 0-756-76549

นิตยา แก่นบุญ (พี่นิต)

หอพัก WU Residence อาคาร A
โทรภายใน 76553 โทรตรง 0-756-76553

รุ่งทิพย์ จิตต์พันธ์ (พี่ทิพย์)

หอพัก WU Residence อาคาร B
โทรภายใน 76554 โทรตรง 0- 756-76554

การติดต่อ

สามารถติดต่องานหอพักนักศึกษาได้ที่

ศูนย์ประสานงานหอพัก โทรศัพท์ 075-673000 ต่อ 4013

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 -22.00 น. (วันหยุด เวลา 08.30-16.30 น. )

คุณสุมาลี สุโขพล (หัวหน้างานหอพักนักศึกษา)

โทร 075-673162