หอพักนักศึกษา

ดูแลนักศึกษาดุจญาติมิตร  We support you like family

Previous
Next

หอพักลักษณานิเวศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดเตรียมหอพักสำหรับนักศึกษาพักได้ จำนวน 4,888 เตียง จำนวน 13 หอ โดยแบ่งเป็นหอพักประเภทต่างๆ ดังนี้

หอพัก Superior

ห้องธรรมดา (Superior) สำหรับ 4 คน ห้องน้ำรวม หอชาย 2 หอ หอหญิง 8 หอ เป็นหอสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ค่าหอพัก/คน/ภาค 2,700 บาท

หอพัก Deluxe

ห้องปรับอากาศ (Deluxe) สำหรับ 2 คน ห้องน้ำภายในห้อง หอชาย 1 หอ หอหญิง 1 หอ ค่าหอพัก/คน/ภาค 4,500 บาท ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามใช้จริง

หอพัก Suite

ห้องปรับอากาศ (Suite) สำหรับ 4 คน ห้องน้ำภายในห้อง หอหญิง 1 หอ ค่าหอพัก/คน/ภาค 4,800 บาท ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามใช้จริง

หอพัก Resident

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในภาคเรียนที่ 2/2563

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก

ประเภทห้องพัก

อัตราค่าธรรมเนียม
(คน/ภาคการศึกษา)

ลักษณะห้องพัก

ห้องธรรมดา สำหรับ 4 คน
ประเภท Superior สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
 • หอชาย 2 หอ (5, 7)
 • หอหญิง 8 หอ (1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14)

2,700  บาท

 • เตียงนอน 4 เตียง (เตียง 2 ชั้น พร้อมฟูกนอน)
 • โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ห้องน้ำรวม (ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ อ่างซักล้าง)
ห้องปรับอากาศ สำหรับ 2 คน
ประเภท Deluxe สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
 • หอชาย 1 หอ (17)
 • หอหญิง 1 หอ (16)

4,800 บาท

 • เตียงนอน 2 เตียง (พร้อมฟูกนอน)
 • โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ห้องน้ำภายในห้องพัก
 • ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้จริงเป็นรายเดือน
ห้องปรับอากาศ สำหรับ 4 คน
ประเภท Suite สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
 • หอหญิง 1 หอ (18)

4,500 บาท

 • เตียงนอน 4 เตียง (พร้อมฟูกนอน)
 • 2 ห้องนอน 1 ห้องทำงาน
 • โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ชุดรับแขก 1 ชุด
 • ห้องน้ำภายในห้องพัก
 • ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้จริงเป็นรายเดือน
ค่าประกันความเสียหายหอพัก 1,000 บาท/คน
 • ค่าประกันความเสียหายหอพัก นักศึกษาจะได้รับคืนเมื่อลาออกจากการเป็นนักศึกษาหอพัก

ความจริงของชีวิตเด็กหอใน

ทำไมนักศึกษาใหม่พักหอในปีละกว่า 80%

มารู้จักแง่มุมต่างๆ ที่คุณจะอยากพักในหอพักมหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาหอพักมีภาระงาน หน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเรื่องที่พักนักศึกษา พ.ศ. 2544 ดังนี้

 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆ ของนักศึกษาในหอพัก
 • ช่วยเหลือนักศึกษาในหอพักเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
 • จัดทำแผนปฏิบัติงานหอพัก และจัดระบบบริการต่างๆ ของหอพักให้มีประสิทธิภาพ
 • ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในหอพัก
 • ประสานกับผู้ปกครองนักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ
 • รายงานให้หัวหน้าบริหารหอพักทราบเกี่ยวกับปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ ของหอพัก
  ประสานงานกับงานแนะแนวในการจัดบริการให้คำปรึกษา
 • ดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 • ติดตามดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
 • สนับสนุนนักศึกษาให้ทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และสร้างประชาคม ชาวหอพัก
 • จัดทำระเบียนประวัตินักศึกษาหอพัก และข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก
 • มีที่ปรึกษาหอพักประจำทุกหอพัก
 • มีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless LAN)
 • มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหอพักตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีระบบกล้องวงจรปิดภายในหอพักทุกหอพักและในบริเวณเขตหอพัก
 • มีบริการรถพยาบาลบริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีบริการยาสามัญประจำบ้าน
 • มีพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมของหอพัก
 • มีห้องกิจกรรมกลาง
 • มีบริการน้ำดื่มร้อน/เย็น
 • มีบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

บริการที่มหาวิทยาลัยจัดเสริมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา

 • รถไฟฟ้าบริการสำหรับนักศึกษา
 • โรงอาหารช่อประดู่
 • ร้านถ่ายเอกสาร ร้านสะดวกซื้อ ตู้กดเงินสด
 • สนามกีฬากลางแจ้งและศูนย์กีฬาในร่ม เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล เทนนิส สระว่ายน้ำ
 • ศูนย์หนังสือ WU Book Center
 • บริการไปรษณีย์ไทย
 • บริการรับจดหมายและพัสดุนักศึกษาหอพัก

คงเป็นเรื่องแปลกของคนที่เป็นลูกคนเดียว ที่จะมีพี่ มีน้อง แต่รู้ไหมการมีใครคอยห่วงใยเราในเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต ที่อยู่ในห้องเดียวกัน สิ่งนี้จะเป็นก้าวแรกของความผูกพัน การรู้จักแบ่งปัน และรู้ว่า เราไม่ได้อยู่คนเดียว…

กิจกรรมดีๆ ที่หอพัก

หอพักไม่ใช่แค่ที่นอน.. แต่นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศยังมีโอกาสร่วมกิจกรรมดีๆ เสริมสร้างการอยู่ร่วมกัน
รูมเมทและรับขวัญน้องหอพัก
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
คัดแยกขยะในหอพัก
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
เปิดหอสัมพันธ์
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
ศึกษาดูงาน
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
เลือกตั้งคณะกรรมการหอพัก
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous
Next

ที่ปรึกษาหอพัก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดให้มีที่ปรึกษาหอพักประจำทุกหอพักเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในทุกด้าน ดูแลนักศึกษาดุจญาติมิตร

สุมาลี สุโขพล (ป้าลี)

หัวหน้างานหอพักนักศึกษา
โทร. 075-673000 ต่อ 3162

เสาวณีย์ บุญยเกียรติ (พี่สร้อย)

หอพักลักษณานิเวศ 1
โทร. 075-673000 ต่อ 5001-2

พรพิลาส นราพงศ์ (พี่ไก่)

หอพักลักษณานิเวศ 2
โทร. 075-673000 ต่อ 5005-6

สุภาพร คงชัยศรี (พี่ตุ้น)

หอพักลักษณานิเวศ 3
โทร. 075-673000 ต่อ 5009-10

ชวนพิศ เกื้อมา (พี่ยาย)

หอพักลักษณานิเวศ 4
โทร. 075-673000 ต่อ 5013-14

ว่าที่ ร.ท.ศุภชัย ปลักปลา (พี่โผน)

หอพักลักษณานิเวศ 5
โทร. 075-673000 ต่อ 5017-18

โอม สุขปลอด (พี่โอม)

หอพักลักษณานิเวศ 7
โทร. 075-673000 ต่อ 5021-22

ปฐมาวดี บุญโนนแต้ (พี่แป้ง)

หอพักลักษณานิเวศ 10
โทร. 075-673000 ต่อ 5025-26

วรพิดา คงช่วย (พี่ปุ๊บ)

หอพักลักษณานิเวศ 11
โทร. 075-673000 ต่อ 5029-30

ณัฐชนัญ สบเหมาะ (พี่หยิน)

หอพักลักษณานิเวศ 13
โทร. 075-673000 ต่อ 5033-34

นิตยา แก่นบุญ (พี่นิต)

หอพักลักษณานิเวศ 14
โทร. 075-673000 ต่อ 5037-38

อัมพร รัตนวิจิตร (พี่แป้น)

หอพักลักษณานิเวศ 16
โทร. 075-673000 ต่อ 5041-42

ว่าที่ ร.อ.ศราวุธ อินปิน (พี่วุธ)

หอพักลักษณานิเวศ 17
โทร. 075-673000 ต่อ 5045-46

อรอนงค์ สุขปลอด (พี่โอ๋)

หอพักลักษณานิเวศ 18
โทร. 075-673000 ต่อ 5049-50

การติดต่อ

สามารถติดต่องานหอพักนักศึกษาได้ที่

ศูนย์ประสานงานหอพัก โทรศัพท์ 075-673185-6

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 -22.00 น. (วันหยุด เวลา 08.30-16.30 น. )

คุณสุมาลี สุโขพล (หัวหน้างานหอพักนักศึกษา)

โทร 075-673162