Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพักภาคเรียนที่ 3/2561

รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพักภาคเรียนที่ 3/2561

งานหอพักนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพักภาคเรียนที่ 3/2561 
โดยให้นักศึกษาซึ่งมีความประสงค์จะสมัครอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยดำเนินการดังต่อไปนี้

1.วัน-เวลาการสมัคร
-นักศึกษาสมัครหอพัก เลือกห้องพัก ผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 (เปิดระบบ 10.00 น.)
-ประกาศผลการสมัครอยู่หอพัก 20 กุมภาพันธ์ 2562
-นักศึกษาที่สมัครหอพักได้แล้ว ขนของเข้าห้องพักได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
-นักศึกษารายงานตัว รับกุญแจห้องพักได้ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสำนักงานหอพัก

2.คุณสมบัติผู้สมัครอยู่หอพัก
-ไม่เป็นนักศึกษาหอพักปัจจุบัน
-ไม่ได้เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นตัดสิทธิ์อยู่หอพัก มีคะแนนติดลบไม่เกิน 50 คะแนน
-สมัครพร้อมกันผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาสามารถเลือกหอพัก ห้องพักได้ทันที ไม่เรียงลำดับตามคะแนนใดๆ

3.ขั้นตอนการสมัครอยู่หอพัก
3.1.นักศึกษาเข้าระบบสมัครอยู่หอพักระหว่างภาคการศึกษา (จะแจ้งลิงค์ให้ทราบก่อนวันรับสมัคร)
3.2.นักศึกษาเลือกหอพัก ห้องพัก ระบบจะแสดงให้เห็นข้อมูลสมาชิกในห้องพักที่มีรายชื่ออยู่ก่อนแล้ว
3.3.กดยืนยันการสมัคร ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง
3.4.นักศึกษาลงชื่อรายงานตัวที่หอพักที่สมัครได้ ในวันรายงานตัวเข้าหอพัก
3.5 ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก พร้อมกับค่าธรรมเนียมการศึกษา

4.สิ่งที่ต้องเตรียมในการรายงานตัวเข้าหอพัก
-รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

** มีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร 075-673000 ต่อ 4013 หรือ Facebook:หอพัก ม.วลัยลักษณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *