Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / นักกีฬาปิงปองทีมวลัยลักษณ์คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส จังหวัดนครศรีธรรมราช

นักกีฬาปิงปองทีมวลัยลักษณ์คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส จังหวัดนครศรีธรรมราช

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขัน กีฬาเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัล ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภท หญิงเดี่ยวทั่วไป


รางวัลชนะเลิศ ได้ แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสาว ยุคนธร บุญศรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสาวธมลวรรณ บุญศรี สำนักวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสาวสุชานันท์ แซ่เล่า สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3