Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / นักศึกษา มวล. อบรมการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

นักศึกษา มวล. อบรมการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

วันที่ 23 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “การค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ” ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา สภานักศึกษา ร่วมกับสำนักงานคดีค้ามนุษย์สำนักงานอัยการสูงสุด ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อหยุดการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักศึกษาเข้าใจถึงรูปแบบอาชญากรรมสมัยใหม่ในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เพื่อให้นักศึกษารู้เท่าทันกระบวนการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบวิธีป้องกันตนเองจากการเป็นเหยื่ออาชญากรรม และสามารถแจ้งเบาะแสหรือช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในรูปแบบของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดยเชื่อว่านักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะมีความรู้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายและสามารถป้องกันตนเองตลอดจนช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศซึ่งกำลังแพร่ระบาดหนักและทวีความรุนแรงมากขึ้นทางสังคมออนไลน์

ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานอัยการสูงสุด กองกำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9 และกองกำกับการสืบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวิทยากร ในการนี้ คุณปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา และคุณกอบสุข อรชร หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมรับฟังการอบรมด้วย และมีนักศึกษาเข้าร่วม 165 คน

ชมประมวลภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *