Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / กิจกรรมหนุ่มสาว..เข้าใจชีวิต รุ่น 3 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมหนุ่มสาว..เข้าใจชีวิต รุ่น 3 ปีการศึกษา 2561

งานหอพักและนักศึกษาจากชมรมศาสนศึกษา (แผนกพุทธ) จัดโครงการหนุ่มสาวเข้าใจชีวิต รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 11- 13 มกราคม 2562 ณ อุทยานพฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มีนักศึกษาหอพักเข้าร่วม 112 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ ตามองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี เสริมสร้างความกตัญญูกตเวที การเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาให้นักศึกษามีคุณงามความดีทั้งความประพฤติและจิตใจ ปฏิบัติตามหลักศาสนา

กิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น สายธารรัก มหรสพทางวิญญาณ ศึกษาภาพปริศนาธรรม ดูคลิปรายการคนค้นตอน ปัจจัยแห่งความสุขวิถีชีวิตหลวงพระบางและวิเคราะห์เรียนรู้ว่าพบหลักธรรมอะไรบ้าง ฟัง/วิเคราะห์นิทานเซน และสื่อ การฟังบรรยายธรรม เรื่องปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวัน กิจกรรมจิตอาสา บริหารกายจิตด้วย โยคะ โดยได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากพระอาจารย์เมธี สุเมธโส พระอาจารย์จากวัดสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ชมประมวลภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *