Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / การสัมมนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปรามยาเสพติด

การสัมมนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปรามยาเสพติด

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการสัมมนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปรามยาเสพติดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย (ชั้น 2)

โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้มอบนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของมหาวิทยาลัย ชื่นชมนักศึกษาที่เข้าร่วมทั้ง 32 คน และขอให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้มาใช้ในการดูแลช่วยเหลือเพื่อน การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ โดยเฉพาะการช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยง ตลอดจนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนในฐานะผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านนี้

กิจกรรมมีกำหนดการ 2 วัน ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และรับการฝึกทักษะการป้องกันตัวจากผู้กำกับการตำรวจภูธรบางขัน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งผู้นำนักศึกษาเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป

ชมประมวลภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *