Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพักเพิ่มเติม 2/2561

รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพักเพิ่มเติม 2/2561

งานหอพักนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพักเพิ่มเติมในภาคเรียนที่ 2/2561
โดยให้นักศึกษาทั่วไปซึ่งมีความประสงค์จะสมัครอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยดำเนินการดังต่อไปนี้

1.วันดำเนินการ
นักศึกษาสมัครหอพัก เลือกห้องพัก ชำระเงินค่าหอพัก และรายงานตัวเข้าหอพัก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.(ดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกขั้นตอนในเวลานี้เท่านั้น)

2.ขั้นตอนการสมัครอยู่หอพัก
2.1.นักศึกษาสมัครและเลือกหอพัก ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา
2.2.นักศึกษาไปเลือกห้องพัก ณ หอพักที่สมัครได้ รับใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าหอพักนักศึกษา
2.3.นำใบแจ้งยอดฯ ไปชำระเงินทันที ณ ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2.4.นำใบเสร็จรับเงินไปรายงานตัว รับกุญแจ ณ หอพักที่นักศึกษาสมัครได้
2.5.นักศึกษาสามารถเข้าอยู่หอพักได้ทันทีหลังจากรายงานตัวเข้าหอพักแล้ว

3.สิ่งที่ต้องเตรียม
1.รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.ค่าธรรมเนียมหอพัก (ต้องชำระทันทีหลังจากเลือกห้องพัก)
-หอพักธรรมดาชำระ 1,800 บาท
-หอพักลักษณานิเวศ 16 และ 17 ชำระ 3,600 บาท
-หอพักลักษณานิเวศ 18 ชำระ 3,200 บาท

4.คุณสมบัติผู้สมัครอยู่หอพัก
-ไม่เป็นนักศึกษาหอพักปัจจุบัน
-ไม่ได้เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นตัดสิทธิ์อยู่หอพัก
-ไม่ใช้คะแนนความดีในการสมัคร

5.จำนวนที่ว่างที่เปิดรับ
หอพักลักษณานิเวศ 1 ว่าง 12 ที่
หอพักลักษณานิเวศ 2 ว่าง 7 ที่
หอพักลักษณานิเวศ 3 ว่าง 1 ที่
หอพักลักษณานิเวศ 4 ว่าง 10 ที่
หอพักลักษณานิเวศ 5 ว่าง 24 ที่
หอพักลักษณานิเวศ 7 ว่าง 14 ที่
หอพักลักษณานิเวศ 10 ว่าง 15 ที่
หอพักลักษณานิเวศ 11 ว่าง 4 ที่
หอพักลักษณานิเวศ 13 ว่าง 4 ที่
หอพักลักษณานิเวศ 14 ว่าง 4 ที่
หอพักลักษณานิเวศ 16 ว่าง 3 ที่
หอพักลักษณานิเวศ 17 ว่าง 15 ที่
หอพักลักษณานิเวศ 18 ว่าง 9 ที่

** มีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร 075-673000 ต่อ 4013 หรือ Facebook:หอพัก ม.วลัยลักษณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *