Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / วลัยลักษณ์แรลลี่ขับขี่ปลอดภัย

วลัยลักษณ์แรลลี่ขับขี่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561ส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกับ ชมรมขับขี่ปลอดภัยและชมรมวิทยุสมัครเล่นและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการวลัยลักษณ์แรลลี่ขับขี่ปลอดภัย เพื่ออบรมให้ความรู้กฏหมายจราจร ความรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย การบริการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ และขบวนรณรงค์สวมหมวกนิรภัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปอำเภอท่าศาลา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศราุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการ มีนักศึกษาเข้าร่วม 350 คน

ชมประมวลภาพ