Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / มวล. เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มวล. เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่ 2-4 ธันวาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สังคมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้กิจกรรม โครงการสัมมนาพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 54 สถาบันทั่วประเทศ ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้มีเจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยนายปิยวัขน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมสัมมนาด้วย โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะเป็นแม่ข่ายด้านรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ได้ร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาวะในสถาบันอุดมศึกษา มาตรการทางนโยบาย zoning และการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่ ตลอดจนแนวทางการลดผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในและรายรอบสถานศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต่างๆมีทิศทางร่วมกันที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์เพื่อนำไปสู่มหาวิทยาลัยสร้างสุข

ชมประมวลภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *