Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / แกนนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Social Learning Designer เพื่อรู้และเข้าใจตนเอง-สังคม

แกนนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Social Learning Designer เพื่อรู้และเข้าใจตนเอง-สังคม

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Social Learning Designer ณ ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนวังปลาแงะ ตำบลพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโครงการดังกล่าวงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาร่วมกับเครือข่ายอดีตผู้นำนักศึกษา จากเครือข่าย Connecting New Gen ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมผ่านประสบการณ์ และการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมในเชิงโครงสร้าง  ตลอดจนได้ค้นหาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ อักทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิด

โดยมีผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากสภานักศึกษา และหน่วยกิจกรรมสังกัดองค์การบริหาร และนักศึกษาทั่วไปเข้าร่วมประมาณ 40 คน  ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เน้นย้ำให้นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมได้รู้จักตนเองและสามารถออกแบบชีวิตตนเองได้ก่อนจะเรียนรู้สังคม

ชมประมวลภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *