Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / ค่ายหนุ่มสาว..เข้าใจชีวิต รุ่น 2 ปีการศึกษา 2561

ค่ายหนุ่มสาว..เข้าใจชีวิต รุ่น 2 ปีการศึกษา 2561

งานหอพักและนักศึกษาจากชมรมศาสนศึกษา (แผนกพุทธ) จัดโครงการหนุ่มสาวเข้าใจชีวิต รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 16- 18 พฤศจิกายน  2561 ณ อุทยานพฤษศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มีนักศึกษาหอพักเข้าร่วม  94 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ ตามองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี เสริมสร้างความกตัญญูกตเวที การเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  พัฒนาให้นักศึกษามีคุณงามความดีทั้งความประพฤติและจิตใจ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 

กิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น สายธารรัก มหรสพทางวิญญาณ ศึกษาภาพปริศนาธรรม ดูคลิปรายการคนค้นตอน 13 ทีมหมูป่าติดถ้ำและวิเคราะห์เรียนรู้ว่าพบหลักธรรมอะไรบ้าง ฟัง/วิเคราะห์นิทานเซน และสื่อ การฟังบรรยายธรรม และกิจกรรมจิตอาสา บริหารกายจิตด้วย โยคะ โดยได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากพระอาจารย์เมธี สุเมธโส พระอาจารย์จากวัดสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *