Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักลักษณานิเวศศึกษาดูงาน 5ส และการอนุรักษ์พลังงาน

คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักลักษณานิเวศศึกษาดูงาน 5ส และการอนุรักษ์พลังงาน

คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักลักษณานิเวศ ทั้ง 13 หอพัก จำนวน 26 คน พร้อมด้วยที่ปรึกษากิจกรรมหอพัก นำคณะไปศึกษาดูงาน 5ส และการอนุรักษ์พลังงาน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ และจุฬาลงกรณ์ 

สำหรับบรรยากาศ การศึกษาดูงานวันแรก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศึกษาได้เรียนรู้แนวคิด หลักปฏิบัติ กระบวนการปลูกจิตสำนึก และกิจกรรมรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการขยะ และกิจกรรม 7ส

และการศึกษาดูงานวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ศึกษาดูงานเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018  คณะกรรมการฯได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ การจัดสภาพแวดล้อม การปรับเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน กิจกรรมรณรงค์สร้างสำนึกอนุรักษ์พลังงาน ณ อาคารพลังงานเฉลิมพระเกียรติ 

คณะศึกษาดูงาน ได้รับความรู้เรื่องการออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้องช่วยประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งรูปแบบสื่อการเผยแพร่ความรู้เรื่องพลังงาน การศึกษาดูงานในวันนี้คณะกรรมการฯ สามารถนำมาปรับใช้กับหอพักในมหาวิทยาลัยให้มีความน่าอยู่และยังปลูกฝังจิตสำนึกให้คณะกรรมการหอพักมีความตระหนักถึงคุณค่าพลังงานและมีแนวทางการจัดกิจกรรมการประหยัดพลังงานหลากหลายรูปแบบ นอกจากได้ความรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงานแล้วยังได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่อง 7 ส ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย

ชมประมวลภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *