Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / ประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา จัดการประชุม คณะกรรมการวินัยนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15/5 อาคารบริหาร


คณะกรรมการวินัยฯ ได้พิจารณาและเสนอโทษกรณีนักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยนักศึกษาโดยนอกจากจะเป็นกลไกลในการกำกับให้นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วยังมีแผนพัฒนากระบวนการพิจารณาคดีวินัยนักศึกษาให้มีความทันสมัยโดยคณะกรรมการวินัยนักศึกษาจะมีการประชุมทุก 2 เดือนเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาด้านวินัยแก่นักศึกษาตลอดจนผลิตบัณฑิตเพื่อให้เป็นคนดีและคนเก่งสู่สังคมต่อไป

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *