Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่กลับจากสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2561

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่กลับจากสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2561

งานหอพักเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2561 และนักศึกษาทั่วไปที่ประสงค์จะพักในหอพักของมหาวิทยาลัยในภาคเรียนที่ 2/2561 โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้

1. เข้าไปสมัครหอพักได้ที่ http://dsaapp.wu.ac.th/dormbook/login.asp โดยระบุหอพักที่ต้องการ และหอพักสำรอง ไม่ต้องระบุห้องพัก ระหว่างวันที่ 18-30 ตุลาคม 2561 เปิดระบบตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป โดยใช้ User Name และ Password ของศูนย์บริการการศึกษา

2. ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่สมัครหอพัก

    2.1 ไม่ได้เป็นนักศึกษาหอพักในภาคเรียนที่ 1/2561    
    2.2 มีสถานะเป็นนักศึกษาปัจจุบัน
    2.3 มีคะแนนความพฤติกรรมในภาคเรียนที่ 1/2561 ไม่เกิน -50 คะแนน

3. ประกาศผลให้ทราบ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซด์ dsa.wu.ac.th

4. รายงานตัวเข้าหอพักวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานหอพักที่นักศึกษาสมัครได้

** มีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร 075-673000 ต่อ 4013 4018 (09.00-16.30 น.) **

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *