ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561

ขั้นตอนการลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561 มีดังนี้

1. ลงชื่อยืนยันการออกสหกิจศึกษาและไม่พักอยู่ในหอพักของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561 ในแบบฟอร์มกับที่ปรึกษาหอพัก ณ สำนักงานหอพักทุกหอพัก ในระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. หากนักศึกษาไม่ดำเนินการ นักศึกษาอาจถูกตั้งหนี้ค่าหอพักของภาคเรียนที่ 2/2561 ได้

2. ดำเนินการคืนกุญแจห้องพักและบัตรหอพัก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

3. ทำความสะอาดห้องพักให้สะอาดเรียบร้อย

4. แจ้งที่ปรึกษาหอพัก เพื่อตรวจห้องพัก และลงชื่อรับทราบผลการคืนห้องพัก

5. กรณีคืนห้องพักไม่เรียบร้อยนักศึกษาจะต้องบำเพ็ญประโยชน์ตามคำสั่งลงโทษของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นเวลา 5 ชั่วโมง หากไม่บำเพ็ญประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับการบันทึกคะแนนลบ 5

6. หากมีครุภัณฑ์ชำรุดนักศึกษาต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตามประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการคืนห้องพัก โดยหักจากเงินค่าประกันความเสียหาย

7. หากนักศึกษาประสงค์จะจองหอพัก ภาค 2/2561 ไว้ สามารถเขียนแจ้งลงในแบบฟอร์ม (กรณีนักศึกษากลับมาก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561) หรือนักศึกษาประสงค์อยู่หอพักในปีการศึกษาที่ 3/2561 ให้ติดตามการสมัครหอพักล่วงหน้าในช่วงเดือน มกราคม 2561 ทางเว็บไซด์ dsa.wu.ac.th  ces.wu.ac.th  facebook: หอพัก ม.วลัยลักษณ์

** มีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร 075-673000 ต่อ 4013 4018 (เวลา 09.00-16.30 น.) **

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.