กิจกรรมหนุ่มสาว..เข้าใจชีวิต รุ่น 1 ปีการศึกษา 2561

งานหอพักและนักศึกษาจากชมรมศาสนศึกษา (แผนกพุทธ) จัดโครงการหนุ่มสาวเข้าใจชีวิต รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน  2561 ณ อุทยานพฤษศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มีนักศึกษาหอพักเข้าร่วม  93 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ ตามองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี เสริมสร้างความกตัญญูกตเวที การเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  พัฒนาให้นักศึกษามีคุณงามความดีทั้งความประพฤติและจิตใจ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 

กิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น สายธารรัก มหรสพทางวิญญาณ ศึกษาภาพปริศนาธรรม ฟัง/วิเคราะห์นิทานเซน และสื่อ การฟังบรรยายธรรม และกิจกรรมจิตอาสา โดยได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากพระอาจารย์เมธี สุเมธโส พระอาจารย์จากวัดสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สำหรับนักศึกษาและบุคลกรที่สนใจ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ ยังมีโอกาสสมัครเข้าร่วมได้อีกในรุ่นที่ 2 สามารถติดตามกำหนดการจัดกิจกรรมได้

ประมวลภาพกิจกรรม
 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.