Home / ฝึกซ้อมบัณฑิต / กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และห้องฝึกซ้อม (Update 20-09-2561)

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และห้องฝึกซ้อม (Update 20-09-2561)

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันอังคารที่  25 กันยายน 2561

คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2561 โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

**การปรับปรุงข้อมูล วันที่ 07-09-2561

-แก้ไขกำหนดการฝึกซ้อมฯ

-เพิ่มเติมเรื่องการแต่งกายในวันรายงานตัวของบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ

**การปรับปรุงข้อมูล วันที่ 20-09-2561

-แก้ไขกำหนดการฝึกซ้อมฯ ลำดับการฝึกซ้อม

-แก้ไขกำหนดการอธิการบดีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต
-แก้ไขเวลาเข้าห้องพักบัณฑิตในวันพิธีจริง

 

 

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องรายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้งและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด  มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *