Home / ข่าวทุนการศึกษา / ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.และ กรอ.ที่กู้ยืมค่าเทอมและค่าครองชีพ)

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.และ กรอ.ที่กู้ยืมค่าเทอมและค่าครองชีพ)

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประเภทผู้กู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น สำหรับนักศึกษาที่มีเกรดสะสม ( GPAX ) ตลอดปีการศึกษา2560 ตั้งแต่ 1.75 ขึ้นไป นักศึกษาสามารถสมัครการเป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา 2561

โดยขอให้นักศึกษาดังกล่าวเข้าไปสมัครในระบบ e-studentloan (www.studentloan.or.th) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ส.ค 61 และเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. เข้าระบบ E-studentloan จากเว็บไซต์ www.studentloan.or.th พร้อมพิมพ์แบบคำขอกู้จากระบบ คนละ 1 แผ่น

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร กยศ.และ กรอ.ประเภทต่อเนื่อง, หนังสือรับรองรายได้ และ แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลความจำเป็นที่ขอรับทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.และ กรอ.ที่มีค่าครองชีพ) #ดาวน์โหลดเอกสารตามไฟล์ที่แนบ

3. ใบแสดงผลการเรียนสะสม ภาคการศึกษา 3/2560 (Print จากระบบ CES)

4. สำเนาแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพของปีการศึกษาล่าสุด

5. แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสาคนละ 36 ชม. ตามแบบฟอรม์ที่กำหนด

6. รูปถ่ายการทำจิตอาสา (กิจกรรมละ 2-3 ภาพ ติดภาพถ่ายให้เรียบร้อย)

#สำหรับวันเวลาในการส่งและสัมภาษณ์จะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งค่ะ

#สำหรับผู้กู้กรอ.ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่กู้ยืมเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น ให้เข้าระบบและพิมพ์แบบคำขอกู้จากระบบ คนละ 1 แผ่น และรอประกาศการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *