การรายงานตัวเข้าหอพักภาคเรียนที่ 1/2561

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดการวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นั้น เพื่อให้การดำเนินการรับรายงานตัวเข้าหอพักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดวันเปิดหอพัก และรับรายงานตัวเข้าหอพักประจำภาคการศึกษา 1/2561  ดังนี้


1.การเปิดหอพักประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่  29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป  

2.การรับรายงานตัวสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  1 (นักศึกษาใหม่) วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.  

3.การรับรายงานตัวสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป วันที่ 29–30 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพักที่นักศึกษาพักอาศัย

4.การรับรายงานตัวสำหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่หอพัก เพื่อเตรียมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาต้องยื่นเรื่องขออนุญาตและได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วในวันรายงานตัวเข้าหอพัก โดยวันที่สามารถเข้าพักได้ จะถือตามเอกสารที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น
     -ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
     -ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

5.นักศึกษาทั่วไปที่ต้องการเข้าพักหอพักในช่วงปิดภาคเรียน (ก่อนวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) ต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพักตามประกาศของศูนย์บริหารทรัพย์สิน โดยนักศึกษาสามารถติดต่อเพื่อขอรายงานตัวเข้าหอพัก ณ สำนักงานหอพักของนักศึกษาได้ในวันและเวลาทำการเท่านั้น (ไม่มีเจ้าหน้าที่บริการในช่วงวันหยุด จะไม่สามารถเข้าหอพักได้)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร 075 673 000 ต่อ 4013 หรือ 4018

คลิก >>> ประกาศงานหอพัก เรื่อง กำหนดการเปิดหอพักและรับรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2561

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *