Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / ประกาศงานหอพัก เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักที่ชำระไว้เกิน ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศงานหอพัก เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักที่ชำระไว้เกิน ภาคการศึกษาที่ 1/2561

สืบเนื่องจากการชำระค่าธรรมเนียมหอพักในภาคการศึกษาที่ 1/2561 มีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมหอพักให้คงอัตราเดิม ดังนั้นนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมหอพักไว้เกิน ให้ดำเนินการดังนี้

รอบที่ 1 

1. ให้นักศึกษามาลงชื่อยืนยันเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย (ที่เปิดไว้กับมหาวิทยาลัย) ในระหว่างวันที่ 3-10 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม ในเวลาทำการ

2. หากไม่ได้ใช้บัญชีดังกล่าวแล้วให้แก้ไข เลขที่บัญชีและชื่อธนาคารใหม่ให้เรียบร้อย

3. เมื่อถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561  งานหอพักจะส่งข้อมูลที่นักศึกษาได้ยืนยันแล้วให้ส่วนการเงินและบัญชี เพื่อดำเนินการโอนเงินคืนให้นักศึกษาต่อไป

4. นักศึกษาที่ได้แจ้งชื่อไว้ใน Google Form ให้มาแจ้งใหม่อีกครั้ง

รอบที่ 2 จะดำเนินให้ลงชื่อยืนยันระหว่างวันที่ 2-13 กรกฎาคม 2561 ตามขั้นตอนแบบเดียวกัน

รายชื่อขอคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพัก เรียงตามหอพัก

เอกสารแนบ : รายชื่อคืนเงินค่าหอพัก_1_2561  

หมายเหตุ เพื่อความปลอดภัยในการคืนเงินจำเป็นต้องมีข้อมูลเลขที่บัญชีที่ถูกต้อง หากเกิดการโอนผิดพลาดไปจะทำให้เสียเวลาในการตรวจสอบ จึงจำเป็นที่ให้นักศึกษาทุกคนมายืนยันเลขที่บัญชีของตนเอง

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร. 4013 4013 ในเวลาทำการ**

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *