Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เรียกนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองสมัครหอพักรอบที่ 1 วันที่ 26 เม.ย. 2561

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เรียกนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองสมัครหอพักรอบที่ 1 วันที่ 26 เม.ย. 2561

งานหอพักประกาศเรียกนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองสมัครหอพักรอบที่ 1  วันที่ 26 เม.ย. 2561

จำนวนที่ว่างแต่ละหอพัก

ลักษณานิเวศ 1 ว่าง 3 ที่

ลักษณานิเวศ 2 ว่าง 2 ที่

ลักษณานิเวศ 3 ว่าง 2 ที่

ลักษณานิเวศ 4  เต็ม

ลักษณานิเวศ 5 ว่าง 2 ที่

ลักษณานิเวศ 7  เต็ม

ลักษณานิเวศ 10 ว่าง 2 ที่

ลักษณานิเวศ 11  เต็ม

ลักษณานิเวศ 13 ว่าง 1 ที่

ลักษณานิเวศ 14  เต็ม

ลักษณานิเวศ 16 ว่าง 9 ที่

ลักษณานิเวศ 17 ว่าง 42 ที่

ลักษณานิเวศ 18 ว่าง 50 ที่

1.ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมาเลือกหอ/ห้อง ในวันที่ 26 เม.ย. 2561 เวลา 12.15 น. ตรงเวลา ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคาร
กิจกรรมนักศึกษา

2. สามารถให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ มีบัตรมาแสดงตน

3. เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปมาด้วย

4. การชำระเงินให้นักศึกษา เข้าระบบพิมพ์เอกสารได้ เวลา 13.30 น.

4.1 เข้าเว็บไซด์ ces.wu.ac.th คลิก "เข้าระบบของศูนย์บริการการศึกษา"

4.2 คลิก เลือกเมนู "ผลการลงทะเบียน"

4.3 คลิก เลือก "ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าจองหอพัก" และเลือกพิมพ์

4.4 นำ "ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าจองหอพัก" ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น ระหว่างเวลา
13.30-15.00 น. เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท และเก็บส่วนที่ธนาคารคืนไว้เป็นหลักฐาน แล้วนำมายืนยันที่ศูนย์ประสานงานหอพักทันที

**หากไม่มาติดต่อและชำระเงิน ถือว่าะสละสิทธิ์ห้องพักที่สมัครไว้**

**รายชื่อเรียกสำรองรอบที่ 1 สมัครหอพัก **

เอกสารแนบ : รายชื่อเรียกสำรองรอบที่_1_ชาย_2561

เอกสารแนบ : รายชื่อเรียกสำรองรอบที่_1_หญิง_2561

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก โทร. 4013 4018

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *