Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / ประกาศงานหอพัก : เรื่องกำหนดการคืนห้องพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2560 และรับรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศงานหอพัก : เรื่องกำหนดการคืนห้องพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2560 และรับรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 3/2560 ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการคืนห้องพักและการรับรายงานตัวเข้าหอพักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงกำหนดวันคืนห้องพักประจำภาคการศึกษา 3/25560และการรับรายงานตัวเข้าหอพักประจำภาคการศึกษา 1/2561  ดังนี้

1. คืนห้องพัก ระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ห้องสำนักงานหอพัก

2.วันสุดท้ายของการคืนห้องพัก วันที่ 10 พฤษภาคม 2561  ก่อนเวลา 12.00 น.

3.รายงานตัวเข้าหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 

     – ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพักที่สมัครได้ ของภาคการศึกษาที่ 1/2561

     – ครั้งที่ 2 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก (เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตดำเนินการกิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่เท่านั้น)

    –  ครั้งที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก

เอกสารแนบ : ประกาศ คืนห้องพัก 3/2560 และรับรายงานตัวเข้าหอพัก 1/2561

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม โทร. 4013 4018**

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *