Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รายชื่อนักศึกษามาเลือกห้องพัก ปีการศึกษา 1/2561

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รายชื่อนักศึกษามาเลือกห้องพัก ปีการศึกษา 1/2561

นักศึกษาที่เลือกห้องพักแล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 สามารถชำระค่าหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2561 โดยวิธีการดังนี้

1. ให้นักศึกษา เข้าเว็บไซด์ ces.wu.ac.th คลิก "เข้าระบบของศูนย์บริการการศึกษา" เปิดระบบให้พิมพ์ได้ วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

2. คลิก เลือกเมนู "ผลการลงทะเบียน"

3. คลิก "พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าจองหอพัก " คลิก "พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าจองหอพัก

4. นำ "ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าจองหอพัก" ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท และเก็บส่วนที่ธนาคารคืนให้ ไว้เป็นหลักฐาน

รายละเอียดกำหนดการชำระเงิน

  • วันที่ 10-11 เมษายน 2561 รหัสนักศึกษา 60**
  • วันที่ 17-18 เมษายน 2561 รหัสนักศึกษา 59**
  • วันที่ 19-20 เมษายน 2561 รหัสนักศึกษา 58**-57** และรหัสนักศึกษาอื่นๆ ที่ตกค้าง
  • วันที่ 20 เมษายน 2561 วันสุดท้ายของการชำระค่าหอพัก ทุกรหัสนักศึกษา

5. การชำระเงินค่าหอพัก ต้องชำระเงินภายในวันที่ 10-20 เมษายน 2561 ยกเว้นวันหยุดราชการ หากชำระหลังจากวันที่กำหนด ถือว่าการชำระเงินไม่สมบูรณ์และสละสิทธิ์ห้องพักที่สมัครไว้

6. หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ (พี่หนุ่ย) นายชัชพล ยิ่งดำนุ่น งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร. 4013 4018

>>นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินค่าหอพักภายในเวลาที่กำหนด งานหอพักถือว่าสละสิทธิ์ห้องพักที่สมัครไว้<<

**ตรวจสอบรายชื่อได้จากไฟล์แนบด้านล่าง รายชื่อเรียงตามตัวอักษรทุกหอพัก**

#วิธีค้นหา กดปุ่ม Ctrl+F ใส่รหัสนักศึกษา#

ไฟล์แนบ >> รายชื่อนักศึกษามาเลือกห้องพัก 1/2561

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *