Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รายชื่อนักศึกษาสมัครหอพัก เรียงตามลำดับการเลือกห้องพัก ปีการศึกษา 2561

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รายชื่อนักศึกษาสมัครหอพัก เรียงตามลำดับการเลือกห้องพัก ปีการศึกษา 2561

งานหอพักประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครหอพัก เรียงตามลำดับการเลือกห้องพัก โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้  

1. นักศึกษาเลือกห้องพักในวันที่ 5 เมษายน 2561 เริ่มเวลา 18.00 น. ณ หอพักที่นักศึกษาสมัครได้ 

2. ให้นักศึกษาไปให้ ตรงเวลาหรือก่อนเวลา เพื่อเตรียมหลักฐานการสมัคร สามารถให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยมอบบัตรหอพัก/บัตรนักศึกษาให้กับผู้ที่มาดำเนินการแทนมาแสดงตน หากติดภาระกิจด่วน ให้รีบแจ้งต่อที่ปรึกษาก่อนเวลาเลือกห้องพัก

3. ขั้นตอนการเลือกหอห้องพักสามารถดูรายละเอียดได้ที่หอพักที่ตนเองสมัครได้    โดยใช้หลักฐานประกอบดังนี้

    – บัตรหอพัก/บัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวอื่นๆ เพื่อแสดงตน (ที่มีรูปถ่าย)

    – รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (หากไม่ส่งรูปจะยังไม่สามารถเลือกห้องพักได้)

**วิธีการค้นหาชื่อกดปุ่ม Ctrl + F ใส่รหัสนักศึกษา แล้วกดค้นหา**

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_1_2561

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_2_2561

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_3_2561

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_4_2561

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_5_2561

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_7_2561

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_10_2561

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_11_2561

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_13_2561

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_14_2561

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_16_2561

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_17_2561

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_18_2561

@ หากมีรายชื่อผิดพลาด มีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ นายชัชพล ยิ่งดำนุ่น (พี่หนุ่ย) ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม โทร. 4013 4018 (ในเวลาทำการ) ก่อนเวลา 12.00 น. วันที่ 5 เมษายน 2561   @

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *