ส่วนพัสดุ มีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษาหลายรายการ

ด้วยส่วนพัสดุ มีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษาลักษณานิเวศ ดังรายการต่อไปนี้
1. ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 2 บานเปิด ราคาตู้ละ 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)
2. โต๊ะอ่านหนังสือไม้ ราคาตัวละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
3. เก้าอี้พลาสติก ราคาตัวละ 80 บาท (แปดสิบบาทถ้วน)

กำหนดเวลาการขาย
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป 
-หอพักลักษณานิเวศ 1 และ 11 
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 
-ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น หอพักลักษณานิเวศ 4 ,7 และ 13
-ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น หอพักลักษณานิเวศ 2 ,3 และ 5

ขั้นตอนการขาย
1. ผู้ซื้อลงชื่อรับบัตรคิวและใบสั่งซื้อพัสดุ 
2. เจ้าหน้าที่เรียกรายชื่อตามลำดับคิว (รอบละ 10 คิว กำหนดเวลาเลือกรอบละ 10 นาที )
3. ผู้ซื้อเลือกพัสดุที่ต้องการซื้อ
4. ผู้ซื้อยื่นใบสั่งซื้อพัสดุพร้อมชำระเงินตามจำนวนที่ต้องการซื้อ (จำกัดรายการละไม่เกิน 5 ชิ้นต่อคน)
5. ผู้ซื้อขนย้ายพัสดุที่ตนเองสั่งซื้อมา ณ จุดที่กำหนดเพื่อรอตรวจสอบ
6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนตามใบสั่งซื้อพัสดุและให้ผู้ซื้อลงชื่อรับพัสดุและต้องดำเนินการขนย้ายออกจากหอพักทันที

หมายเหตุ สินค้าที่สั่งซื้อแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับคืนทุกกรณี

หากผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววรรณา มัคราช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนพัสดุ โทรศัพท์ 0 7567 3779

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.