ประกาศรับสมัครผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2563

***( สำหรับนักศึกษารหัส 63 หรือนักศึกษารหัสอื่น ที่ยังไม่เคยกู้ยืม มาก่อน )***

มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2562 ตามประเภทการกู้ยืม ดังต่อไปนี้

1. ผู้กู้รายใหม่ (#สำหรับคนที่ไม่เคยเป็นผู้กู้ )

2. ผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยมศึกษา ( #เคยกู้มาจากม.4-ม.6 )

3. ผู้กู้ต่อเนื่องจากสถาบันอื่น (#เคยกู้จากมหาวิทยาลัยอื่นมาแล้ว)

#ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ตามลักษณะการกู้ยืมที่กำหนด ดำเนินการดังนี้

1. ให้เข้าไปบันทึกข้อมูลการกู้ยืมที่ www.studentloan.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 พร้อม พิมพ์เอกสาร แบบคำขอกู้ยืม 1 ใบ ไฟล์แนบ ตัวอย่างเอกสาร

2. ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ไฟล์แนบ
และพิมพ์ลงบนกระดาษ ขนาด A4 ตั้งแต่หน้า 1 – 16 (ไม่ต้องพิมห์ภาคผนวก)
กรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมฯ ตามความเป็นจริง

3. หนังสือรับรองรายได้ ไฟล์แนบ

4. รายการเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไฟล์แนบ
เป็น Check List สำหรับนักศึกษาตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการยื่นกู้ก่อนส่งใบสมัคร

#ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบตามที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 13 -17 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.ของทุกวัน ณ หอพักที่นักศึกษาพักอาศัย ( สำหรับนักศึกษาที่พักหอภายในมหาวิทยาลัย ) และส่งที่ ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ( สำหรับนักศึกษาที่พักหอพักนอกมหาวิทยาลัย )
หมายเหตุ นักศึกษาที่ส่งเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาการให้กู้ยืมฯ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.