ตัวแทนผู้นำนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์เข้าร่วมการสัมมนาสภานิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 24

ส่วนกิจการนักศึกษา ส่งบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาสภานิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 24 (24th Seminar of Thai University Student Counsils) ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีรายชื่อบุคลากรและนักศึกษา ดังนี้ 

1.นายมณเฑียร สุขกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ในฐานะผู้กำกับดูแลองค์การนักศึกษา
2.นางสาวรุ่งทิพย์ จิตต์พันธ์ ประธานสภานักศึกษา 
3.นายสรวีย์ ทองเลี่ยมนาค รองประธานสภานักศึกษาคนที่ 1
4.นายณรงค์ฤทธิ์ สังข์ศรี  เลขาธิการสภานักศึกษา
5.นางสาวสุธางศุ์รัตน์ สงดำ ประธานกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ สภานักศึกษา
6.นางสาวภาสินี ธีราลาภ คณะกรรมาธิการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ สภานักศึกษา

การสัมมนาสภานิสิตนักศึกษาครั้งนี้ เป็นไปตามหัวข้อ "นิสิต-นักศึกษา กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง" โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำนักศึกษาทั่วประเทศในการขับเคลื่อนองค์กรสภานิสิต สภานักศึกษา อันจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำและพัฒนาองค์กร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง

มีสภานิสิต-นักศึกษาจากทั่วประเทศ ส่งผู้แทนเข้าร่วมกว่า 43 มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการบรรยาย การเสวนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการประชุมกลุ่มย่อยของผู้นำนักศึกษา อาทิ การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "พลังนิสิตนักศึกษากับการเปลี่ยนแปลง" โดย นายสมชาย แสวงการ / การเสวนาวิชาการ หัวข้อ " ประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลง : อดีต ปัจจุบัน อนาคต ในบริบททางเศรษฐกิจ  การเมือง กฎหมายและสังคม" โดย รศ.ดร.อภิชาติ  สถิตนิรามัย , รศ.ดร.สิริพรรณ  นกสวน สวัสดี , ผศ.ดร.ปิยบุตร  แสงกนกกุล และคุณสฤณี  อาชวานันทกุล / กิจกรรม Workshop หัวข้อ " บทบาทสภานิสิตนักศึกษา กับการพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการ" โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ /กิจกรรม Workshop หัวข้อ "เทคนิคการบริหารองค์กร ภายใต้การเปลี่ยนแปลง" โดย ผศ.ดร.สุนิสา  ช่อแก้ว 

ในช่วงวันสุดท้ายของการสัมมนาได้รับเกียรติจาก คุณอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ "พลังคนรุ่นใหม่ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ธุรกิจ แบะการเมือง" ก่อนที่จะมีกิจกรรมการสรรหาเจ้าภาพการจัดสัมมนาสภานิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 25 ในปี 2562 ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.