Breaking News
Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / มรภ. รำไพพรรณี ศึกษาดูงานระบบช่วยเหลือนักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ์

มรภ. รำไพพรรณี ศึกษาดูงานระบบช่วยเหลือนักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารและคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงานระบบช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี คุณสุรางค์ อมรศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่งานบริการและสวัสดิการ ส่วนกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลบริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *