แจ้งผู้กู้ต่อเนื่องจาก ม.วลัยลักษณ์ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเข้าระบบเพื่อสมัครฯ และส่งเอกสารการกู้ยืม ปีการศึกษา 2563

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับกลุ่มผู้กู้ยืมที่เป็น ผู้กู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเท่านั้น (ยกเว้นนักศึกษารหัส 63)

[button color=”red” size=”medium” link=”https://dsa.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/กำหนดการยื่นเอกสารกู้-กยศ.กรอ.-ปีการศึกษา-2563.pdf” icon=”” target=”true”]กำหนดการยื่นเอกสารกู้ยืม กยศ./กรอ. (สำหรับผู้กู้ต่อเนื่อง มวล.)[/button]

โดยขอให้นักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมในปีการศึกษานี้ เข้าไปสมัครในระบบ e-studentloan (www.studentloan.or.th) ตั้งแต่ วันที่ 1- 15 มิถุนายน 2563

และเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. เข้าระบบ e-studentloan จากเว็บไซต์ www.studentloan.or.th พร้อมพิมพ์แบบคำขอกู้จากระบบ คนละ 1 แผ่น

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร กยศ.และ กรอ.ประเภทต่อเนื่อง, หนังสือรับรองรายได้ และ แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลความจำเป็นที่ขอรับทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.และ กรอ.ที่มีค่าครองชีพ) #ดาวน์โหลดเอกสารตามไฟล์ที่แนบ link
ใบสมัคร กยศ.และ กรอ.ประเภทต่อเนื่อง ไฟล์แนบ
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลความจำเป็นที่ขอรับทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ไฟล์แนบ
หนังสือรับรองรายได้ ( การกรอกรายละเอียด ต้องกรอกด้วยลายมือของผู้รับรองรายได้เท่านั้น ) ไฟล์แนบ
หนังสือรับรองเงินเดือน ( กรณีบุตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน โดยผู้ปกครองสามารถขอได้จากหน่วยงานต้นสังกัด )

3. ใบแสดงผลการเรียนสะสม ภาคการศึกษา 2/2562 ( Print จากระบบ CES )

4. แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสาคนละ 36 ชม. ตามแบบฟอรม์ที่กำหนด

5. รูปถ่ายการทำจิตอาสา (กิจกรรมละ 2-3 ภาพ ติดภาพถ่ายให้เรียบร้อย)

ขอให้นักศึกษาทุกคนส่งเอกสารตามรายการที่แจ้งข้างต้น ทางไปรษณีย์ หรือ ขนส่งเอกชน โดยให้ถึง งานทุนการศึกษาภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 หากไม่ได้ส่งตามวันที่-เวลาที่กำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์กู้ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2563

[box type=”info” align=”alignleft” class=”” width=””]สำหรับผู้กู้กรอ.ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่กู้ยืมเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น ให้เข้าระบบและพิมพ์แบบคำขอกู้จากระบบ คนละ 1 พร้อมแบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสาคนละ 36 ชม. ตามแบบฟอรม์ที่กำหนด[/box]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.