Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รับสมัครนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ส่วนกิจการนักศึกษา กำหนดรับสมัครนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ เป็นกำลังใจในการพัฒนาตนให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไปแล้ว เป็นแบบอย่างและเป็นแรงจูงใจแก่นักศึกษาอื่น ๆ โดยขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ ๓๑๖๐ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๙๑๘-๗๘๕๓

และส่งหลักฐานการสมัครได้ทาง e-mail : cpharado@wu.ac.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้ถึง วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

สามารถดูข้อมูลประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปี และ แบบเสนอประวัติผลงานรางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ ๑ แบบเสนอประวัติและผลงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
เอกสารแนบ ๒ ประกาศรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *