สพน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แนวทางพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2567

สพน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แนวทางพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แนวทางการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อวางแผนการพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมส่วนกลาง กิจกรรมสำนักวิชาที่ไม่มีความซ้ำซ้อน กำหนดเป็นบันไดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี และกิจกรรมที่นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมได้

ในการประชุมครั้งนี้ ได้ดำเนินการ โดย รศ.ดร. อุไร จเรประพาฬ รองอธิการบด ร่วมกับ ผศ.ดร. อาทิตย์ บุญรอดชู ผู้ช่วยอธิการบดี และมีตัวแทนจากทุกสำนักวิชา/วิทยาลัย ร่วมทั้งหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน (ฝ่ายหอพักนักศึกษา) ศูนย์วัฒนธรรมและการกีฬา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษา ได้มีการเสนอความเห็นในหัวข้อของนิยาม/ความหมาย/ตัวชี้วัด การระดมความคิด สู่บันไดผลลัพธ์ การวางแผน/กําหนดภาคีพัฒนานักศึกษา และยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมประชุม รู้จักทักทาย และผ่อนคลายสร้างความสนุก โดย นายมณเฑียร สุขกุล และทีมสันทนาการ สพน. โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประมาณ 100 คน

สพน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แนวทางพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2567
สพน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แนวทางพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2567
สพน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แนวทางพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2567
สพน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แนวทางพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2567
สพน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แนวทางพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2567

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.