เครือข่ายจิตอาสาจัดกิจกรรม   จิตอาสา "เก็บขยะริมชายหาด นั่งเรือปล่อยปูม้า"

Military Student Club Walailak University and volunteer network Participate in activities Volunteers “pick up trash on the beach” Take a boat to release blue crabs”.


On August 25, 2023, the Division of Student Support and Development by Military Student Club, together with Thasala Provincial Police Station and the 5th Artillery Regiment, 105th Artillery Battalion, scheduled to organize a volunteer activity “picking up trash along the beach” Take a boat to release blue swimming crabs at Ao Thongkham, Ban Nai Thung community, Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province. The objective is for military students to volunteer to take care of public beaches to be clean and beautiful. See the importance of conserving blue swimming crabs by releasing baby blue swimming crabs into the Ao Thongkham Sea. To allow partner agencies and military students to participate in solving concrete problems of communities nearby Walailak University.

At 2:00 p.m., Acting Captain Supachai Pluckpla, director of military students and adviser to the military students club. He reported on the objectives of the activity and had Associate Professor Dr. Worawut Somsak, Vice President, open the activity and join in listening to a lecture on the history of the Blue Crab Bank from “Bangmu the Fishman”, President of the Local Fisheries Association in Tung. The students gained knowledge about the importance of blue crabs, a natural resource in the sea.

เครือข่ายจิตอาสาจัดกิจกรรม   จิตอาสา "เก็บขยะริมชายหาด นั่งเรือปล่อยปูม้า"
เครือข่ายจิตอาสาจัดกิจกรรม   จิตอาสา "เก็บขยะริมชายหาด นั่งเรือปล่อยปูม้า"
เครือข่ายจิตอาสาจัดกิจกรรม   จิตอาสา "เก็บขยะริมชายหาด นั่งเรือปล่อยปูม้า"
เครือข่ายจิตอาสาจัดกิจกรรม   จิตอาสา "เก็บขยะริมชายหาด นั่งเรือปล่อยปูม้า"
เครือข่ายจิตอาสาจัดกิจกรรม   จิตอาสา "เก็บขยะริมชายหาด นั่งเรือปล่อยปูม้า"
เครือข่ายจิตอาสาจัดกิจกรรม   จิตอาสา "เก็บขยะริมชายหาด นั่งเรือปล่อยปูม้า"
เครือข่ายจิตอาสาจัดกิจกรรม   จิตอาสา "เก็บขยะริมชายหาด นั่งเรือปล่อยปูม้า"
เครือข่ายจิตอาสาจัดกิจกรรม   จิตอาสา "เก็บขยะริมชายหาด นั่งเรือปล่อยปูม้า"

Photo By : the Military Student Club, Walailak University.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *