นักศึกษาและรองอธิการบดีร่วมเดินในกิจกรรม Walk 'n Talk for Change ครั้งที่ 1

นักศึกษาและรองอธิการบดีร่วมเดินในกิจกรรม Walk ‘n Talk for Change ครั้งที่ 1

นักศึกษาและรองอธิการบดีร่วมเดินในกิจกรรม Walk 'n Talk for Change ครั้งที่ 1

วันที่ 15 มีนาคม 2566 สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม ผู้บริหารพบนักศึกษา (Walk’n Talk for change) ครั้งที่ 1 โดยมีรูปแบบการเดินสำรวจปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในแต่ละครั้ง ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนนักศึกษา โดยในครั้งแรกเป็นการเดินสำรวจในพื้นที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา ลานไทร ศูนย์อาหารช่อประดู่ หน้าหอพักลักษณานิเวศ 11 หน้าหอพักลักษณานิเวศ 3 และ อาคารกิจกรรมนักศึกษา

โดยมีผู้เข้าร่วมคือ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รองอธิการบดี นางกอบสุข อรชร หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และ นางสาวสุมาลี สุโขพล หัวหน้าฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน และบุคลากรงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ร่วมกับตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาทุกสำนักวิชาและนักศึกษาทั่วไปที่สนใจ เป็นโอกาสได้ทราบสภาพจริงของปัญหาและร่วมกันสนทนาหาแนวทางแก้ไขในระยะเร่งด่วนและเป็นข้อมูลเพื่อการออกแบบและแก้ปัญหาในเชิงระบบที่ยั่งยืนต่อไปด้วย

ระหว่างการเดิน ได้มีการเสนอแนะปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในจุดต่างๆ โดยสภานักศึกษาจะได้รวบรวมประเด็นปัญหาเพื่อนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแก้ไข และติดตามแก้ไขปัญหาต่อไป ตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวว่า รู้สึกประทับใจในกิจกรรม ดีใจที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา และอยากให้มีกิจกรรมนี้ในพื้นที่อื่นๆด้วย กิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คนตามเป้าหมายของโครงการ และมีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็น 87%

นักศึกษาและรองอธิการบดีร่วมเดินในกิจกรรม Walk 'n Talk for Change ครั้งที่ 1
นักศึกษาและรองอธิการบดีร่วมเดินในกิจกรรม Walk 'n Talk for Change ครั้งที่ 1
นักศึกษาและรองอธิการบดีร่วมเดินในกิจกรรม Walk 'n Talk for Change ครั้งที่ 1

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.