ศูนย์ Smile & Smart Center และ WU Tutor Center จัดกิจกรรมสร้างสุข ปลุกรอยยิ้ม ประจำเดือน มีนาคม 2566 ตอน "ชีวิตเปลี่ยน เมื่อเขียนเป้า..."

ศูนย์ Smile & Smart Center และ WU Tutor Center จัดกิจกรรมสร้างสุข ปลุกรอยยิ้ม ประจำเดือน มีนาคม 2566 ตอน “ชีวิตเปลี่ยน เมื่อเขียนเป้า…”

กิจกรรมสร้างสุข ปลุกรอยยิ้ม ประจำเดือน มีนาคม 2566 ตอน "ชีวิตเปลี่ยน เมื่อเขียนเป้า..."

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 18.00-20.00 น. ศูนย์ Smile & Smart Center ร่วมกับ WU Tutor Center ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “สร้างสุข ปลุกรอยยิ้ม” ประจำเดือนมีนาคม ด้วยกิจกรรมที่ชื่อว่า “ชีวิตเปลี่ยน เมื่อเขียนเป้า…” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 70 คน ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้กับนักศึกษา และเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้นักศึกษาได้คลายความเครียดจากการเรียน ได้รับกำลังใจและข้อคิด รวมถึงเห็นถึงมุมมองใหม่ ๆ และแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดเป้าหมายในการเรียนและการใช้ชีวิต โดยใช้หลัก SMART Goal เพื่อกำหนดเป้าหมายที่มีชี้เฉพาะชัดเจน (Specific) สามารถวัดผลได้ (Measurable) สามารถทำให้สำเร็จได้ (Achievable) อยู่บนพื้นฐานความจริง (Realistic) และมีกรอบเวลาที่แน่ชัด (Time-bound) ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับกรอบความคิดและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ไปถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้ ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและเพื่อนนักศึกษา กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

จากการประเมินผลกิจกรรมพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรมในครั้งนี้ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.1 และเสนอให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อีก อีกทั้งเขียนเล่าความรู้สึกและความประทับใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ “รู้สึกดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและฟังประสบการณ์จากวิทยากรเพื่อไปปรับใช้ในชีวิต” “ดีมากค่ะ ช่วยให้เราเห็นเป้าหมายเเละตั้งเป้าในการใช้ชีวิตเเบบใหม่” “พี่ๆวิทยากรให้คำแนะนำได้ดีมากๆ ทำให้เรามีจุดหมายและเห็นภาพในอนาคตได้ชัดเจนขึ้นว่าเรานั้นจะเป็นอย่างไร” “เป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆ ได้ความรู้ และทำให้มีเป้าหมายชัดเจนในการวางแผนการใช้ชีวิต”

กิจกรรมสร้างสุข ปลุกรอยยิ้ม ประจำเดือน มีนาคม 2566 ตอน "ชีวิตเปลี่ยน เมื่อเขียนเป้า..."
กิจกรรมสร้างสุข ปลุกรอยยิ้ม ประจำเดือน มีนาคม 2566 ตอน "ชีวิตเปลี่ยน เมื่อเขียนเป้า..."

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.