ศูนย์ SSC เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบการเรียนรู้และการเป็นกระบวนกร”

ศูนย์ SSC เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบการเรียนรู้และการเป็นกระบวนกร”

ศูนย์ SSC เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบการเรียนรู้และการเป็นกระบวนกร”

ศูนย์ Smile & Smart Center ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบการเรียนรู้และการเป็นกระบวนกร”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เรียนเชิญคณะวิทยากรจาก Smile & Smart Center นำทีมโดย ผศ.ดร. อโนมา สันติวรกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ WU SSC Core Team เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบการเรียนรู้และการเป็นกระบวนกร” แก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 จำนวน 183 คน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเกิดทักษะสามารถออกแบบเพื่อสร้างการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตได้

โดยเนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนรู้ VARK , การออกแบบการเรียนรู้ 7 Steps , ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบ Active โดยใช้หลัก 4A , คุณสมบัติที่ดีของกระบวนกร และการให้-รับ Feedback ที่ดี โดยรูปแบบการอบรมเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Experiential Learning และการฝึกทักษะ
จากการประเมินผลการเรียนรู้ นักศึกษาสะท้อนความรู้สึก ความประทับใจต่อการอบรมว่ามีความสนุกสนาน เนื้อหาเป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้จริงและมีความมั่นใจในการออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

ศูนย์ SSC เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบการเรียนรู้และการเป็นกระบวนกร”
ศูนย์ SSC เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบการเรียนรู้และการเป็นกระบวนกร”
ศูนย์ SSC เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบการเรียนรู้และการเป็นกระบวนกร”

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.