แบนเนอร์ - ทบทวนรายวิชา mat61-100

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) จัดกิจกรรมติวทบทวน รายวิชา MAT61-100

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) จัดกิจกรรมติวทบทวน รายวิชา MAT61-100

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านการเรียน (WU Tutor Center) ภายใต้ระบบระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เก่ง ดี มีสุข ได้จัดกิจกรรมติวทบทวนรายวิชา MAT61-100 Mathematics for Science and Technology ณ อาคาร WU Tutor Center และถ่ายทอดสดรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting โดยมีนางสาวบุญสิตา ศรีชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เป็นพี่ติวเตอร์จิตอาสาทบทวนรายวิชาให้แก่น้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาค โดยเน้นการทบทวนเนื้อหาต่าง ๆ จากบทเรียน ลงมือฝึกทำโจทย์จากตัวอย่างข้อสอบเก่า และแชร์เทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูงและทันเวลา มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน จากการประเมินผลกิจกรรมพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรมในครั้งนี้ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.3 และพบว่าเนื้อหาในการติวสามารถนำไปใช้กับรายวิชาที่เรียนและการสอบได้ถึงร้อยละ 85.7

ปัจจุบัน อาคาร WU Tutor Center เปิดให้บริการสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมติวทบทวนรายวิชา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา หรือการประชุมต่าง ๆ โดยให้บริการห้องประชุมอบรมสัมมนา จำนวน 1 ห้อง (ความจุ 45 ที่นั่ง) และห้องติว จำนวน 2 ห้อง (ความจุ 42 และ 24 ที่นั่ง) หากนักศึกษา สำนักวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ มีความประสงค์ใช้สถานที่อาคาร WU Tutor Center สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่าน Facebook Page: WU Tutor Center หรือประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวนัจนันท์ หวายนำ โทร. 73145

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) จัดกิจกรรมติวทบทวน รายวิชา MAT61-100

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.