บุคลากรศูนย์ Smile & Smart Center เป็นวิทยากรการฝึกอบรมหัวข้อ “Mindfulness in the Workplace : Search Inside Yourself”

บุคลากรศูนย์ Smile & Smart Center เป็นวิทยากรการฝึกอบรมหัวข้อ “Mindfulness in the Workplace : Search Inside Yourself”

บุคลากรศูนย์ Smile & Smart Center เป็นวิทยากรการฝึกอบรมหัวข้อ “Mindfulness in the Workplace: Search Inside Yourself”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 บุคลากรศูนย์ Smile & Smart Center ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายการฝึกอบรมและกิจกรรมกลุ่ม หัวข้อ “Mindfulness in the Workplace: Search Inside Yourself” ให้กับบุคลากรส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 26 คน ณ โรงแรมท่าศาลาคาบาน่า อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวเปิดและร่วมกิจกรรมฝึกอบรมฯตลอดหลักสูตร ซึ่งทางส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มีความมุ่งหวังให้บุคลากรเชื่อมความสัมพันธ์ เข้าใจกันมากขึ้น มีทักษะการฟัง เท่าทันความรู้สึกของตนเอง ดึงจุดเด่นและศักยภาพของคนทำงานมาพัฒนางานให้ Work Life Balance มีเป้าหมายในการทำงานและการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและมีความสุขต่อไป

บุคลากรศูนย์ Smile & Smart Center เป็นวิทยากรการฝึกอบรมหัวข้อ “Mindfulness in the Workplace: Search Inside Yourself”
บุคลากรศูนย์ Smile & Smart Center เป็นวิทยากรการฝึกอบรมหัวข้อ “Mindfulness in the Workplace: Search Inside Yourself”
บุคลากรศูนย์ Smile & Smart Center เป็นวิทยากรการฝึกอบรมหัวข้อ “Mindfulness in the Workplace: Search Inside Yourself”

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.