แบนเนอร์-เสนอรายชื่อศิษย์เก่า-2565

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อศิษย์เก่าเพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

โปสเตอร์รับสมัครศิษย์เก่าดีเด่นปี-2565

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อศิษย์เก่าเพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

ตามที่ งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา กำหนดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น 4 ด้าน ดังนี้

1.ด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน
2.ด้านบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
3.ด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม
4.ด้านทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย

ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้เข้ารับการประเมิน พิจารณาคัดเลือก เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 จึงขอเชิญชวนเสนอรายชื่อศิษย์เก่า พร้อมแนบประวัติผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในภาคผนวก ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF มายัง:

เลขานุการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2565 ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

e-mail : cpharado @ wu.ac.th หรือ ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) ภายในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายภราดร จีนชาวนา โทรศัพท์ 73167 หรือ 081-918-7853

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.