แบนเนอร์-รับสมัครนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา-๒๕๖๔

รับสมัครนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา กำหนดรับสมัครนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ เป็นกำลังใจในการพัฒนาตนให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไปแล้ว เป็นแบบอย่างและเป็นแรงจูงใจแก่นักศึกษาอื่น ๆ

โดยขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ ๗๓๑๖๐ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๙๑๘-๗๘๕๓ และส่งหลักฐานการสมัครได้ทาง e-mail : cpharado@wu.ac.th หรือ ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล(DOMS) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ สามารถดูข้อมูลประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปี และ แบบเสนอประวัติผลงานรางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ ๑ แบบเสนอประวัติและผลงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสารลงเครื่องเพื่อไม่ให้ฟอนท์แสดงผลผิดพลาด

เอกสารแนบ ๒ ประกาศรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี

เอกสารแนบ ๓ ตัวอย่าง แบบเสนอประวัติและผลงานรางวัลนักศึกษาดีเด่น

หมายเหตุ
สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุกคน จะได้รับคะแนนความดี องค์ประกอบที่ ๔ พัฒนาภาวะผู้นำ จำนวน 10 คะแนน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.