ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2564

ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศให้เปิดการเรียนการสอนปกติ (On site) ในภาคการเรียนที่ 3/2564 และงานหอพักนักศึกษา เปิดให้นักศึกษาสามารถรายงานตัวเข้าอยู่หอพักในภาคเรียนที่ 3/2564 ได้ตามปกติแล้วนั้น
จึงขอแจ้งรายละเอียดขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าอยู่หอพัก ระหว่างวันที่ 4-9 มกราคม 2565 ดังนี้

วันเวลาการรับรายงานตัวเข้าหอพัก

วันที่ 4 – 9 มกราคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานหอพักที่นักศึกษามีชื่ออยู่

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าหอพัก

1.นักศึกษาเดินทางเข้าไปที่หอพักตามป้ายแนะนำเส้นทาง
2.นักศึกษาลงสัมภาระที่หน้าหอพัก และนำรถไปจอดที่ลานจอดรถ (ไม่อนุญาตให้จอดรถบนถนนในเขตหอพัก)
3.นักศึกษารายงานตัวที่ห้องสำนักงานหอพัก
4.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล WU Pass ตามที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ผ่านเว็บไซต์ ces ของศูนย์บริการการศึกษา
5.นักศึกษาแสดงหลักฐานการตอบแบบคัดกรอง Covid-19 (ทำแบบคัดกรองล่วงหน้า [button color=”red” size=”small” link=”https://dsa.wu.ac.th/?p=208422″ icon=”” target=”true”]คลิก[/button])
6.นักศึกษาลงชื่อรายงานตัวเข้าหอพัก รับกุญแจ เข้าห้องพัก
7.ไม่ต้องใช้ผลตรวจ ATK ในการรายงานตัวเข้าหอพัก

การปฏิบัติตัวในการรายงานตัวเข้าหอพักและพักอาศัยในหอพัก

1.นักศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการและข้อแนะนำการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นที่สาธารณะ ปฏิบัติตนตามหลัก Social Distancing เป็นต้น
2.แต่งกายชุดสุภาพ
3.หากมีนักศึกษามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจลำบากหรือหายใจเหนื่อย ให้แจ้งที่ปรึกษาหอพักทราบทันทีและเข้ารับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
4.ปฏิบัติตามระเบียบของหอพักนักศึกษาและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

ข้อห้ามในการรายงานตัวเข้าหอพัก

1.เนื่องด้วยสถานการณ์โรค Covid-19 ยังระบาด จึงยังไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง/ผู้ติดตาม เข้าในหอพัก/ห้องพักของนักศึกษา
2.ไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่ไม่ได้รับ WU Pass หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน ตามประกาศฯมหาวิทยาลัย รายงานตัวเข้าหอพัก (รายละเอียดตามประกาศ[button color=”red” size=”small” link=”https://www.wu.ac.th/th/news/20735″ icon=”” target=”true”]คลิก[/button])
3.เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาต/ไม่อนุญาตให้ใช้ในหอพัก (รายละเอียด [button color=”red” size=”small” link=”https://dsa.wu.ac.th/?p=208278″ icon=”” target=”true”]คลิก[/button])
4.มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีหรือใช้รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีบริการรถไฟฟ้าสาธารณะ

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.